Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends onderzoekt de relatie tussen sociaal kapitaal en de bereidheid om organen te doneren bij overlijden. Sociaal kapitaal is daarbij gemeten met een samengestelde index op basis van 17 participatie- en vertrouwensindicatoren. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen aan de orde.
Nederland heeft te maken met een toenemend tekort aan orgaandonoren. Van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is bijna een kwart een geregistreerde orgaandonor. In juli 2020 wordt een nieuwe wet ingevoerd die het systeem verandert van een 'opt-in' (nee, tenzij geregistreerd als ja) in een 'ja, tenzij geregistreerd als nee' systeem, met als doel het aantal geregistreerde orgaandonoren te vergroten. Er is een duidelijke relatie tussen de bereidheid om organen te doneren en sociaal kapitaal: het aantal geregistreerde orgaandonoren neemt toe naarmate het individuele sociale kapitaal hoger is.