Zoekresultaten

119 resultaten voor keyword:leningen
119 resultaten voor keyword:leningen

Pagina 1 van 5

Bedrijven met gestegen kosten hebben meer behoefte aan externe financiering

Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een (zeer) belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder,...

Artikelen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Winsten bedrijven omhoog in derde kwartaal

De brutowinst van niet-financiële bedrijven liep in het derde kwartaal op tot 53,2 miljard euro.

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Het tekort op jaarbasis kwam na de eerste drie kwartalen uit op 1,7 procent van het bbp. De schuld daalde tot 66,3 procent van het bbp.

Artikelen

Staatsschuld door overname Fortis / ABN AMRO 30 miljard hoger

De overname door de Staat van Fortis / ABN AMRO in 2008 heeft de staatsschuld met ruim 30 miljard euro verhoogd.

Artikelen

Nederlandse overheid heeft voor 11,9 miljard euro aan Griekenland geleend

De Europese landen hebben samen 195 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. De Nederlandse bijdrage is 11,9 miljard, ofwel ruim 700 euro per Nederlander. De Griekse overheidsschuld bestaat...

Artikelen

Historisch lage rendementen op staatsobligaties

Het rendement op staatsobligaties ligt op een historisch laag niveau. Desondanks is de vraag naar Nederlandse staatsobligaties onverminderd hoog.

Artikelen

Bedrijven lenen meer, maar niet bij Nederlandse financiële instellingen

In het tweede kwartaal van 2014 hebben Nederlandse niet-financiële vennootschappen 4,9 miljard euro meer leningen afgesloten dan afgelost. De leningen zijn vooral verstrekt door buitenlandse moeder-...

Artikelen

Bancaire kredietverlening aan private sector gedaald

In het vierde kwartaal van 2013 bedroeg het saldo van opgenomen en afgeloste kredieten door de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) bij het bankwezen (banken en overige...

Artikelen

Student verdient het vaakst bij in horeca of winkel

Ruim vier op de vijf studenten in het hoger onderwijs had in 2012 inkomen uit arbeid. Deze studenten verdienden gemiddeld 440 euro per maand.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 4

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen en Macro-economie.

Artikelen

Overheidsschuld licht gedaald

De overheidsschuld is aan het eind van het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 442,2 miljard euro. De schuld is licht gedaald ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De schuldquote daalde tot...

Artikelen

Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels...

Artikelen

Bancaire kredietverlening neemt af

In het tweede kwartaal van 2013 is de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) met 4,9 miljard euro afgenomen ten opzichte van een...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 08

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Prijzen, Macro economie

Artikelen

Financiële belemmeringen bij één op de drie bedrijven

Eén op de drie Nederlandse bedrijven ondervindt financiële belemmeringen. Ze krijgen moeilijker kredieten en leningen en ondervinden toenemende debiteurenrisico’s. Bedrijven verwachten voor de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr.47

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen

Artikelen