Historisch lage rendementen op staatsobligaties

Het rendement op staatsobligaties ligt op een historisch laag niveau. Desondanks is de vraag naar Nederlandse staatsobligaties onverminderd hoog. Dit blijkt uit onderzoek dat CBS vandaag publiceert.

Veel geld beschikbaar

Dat de vraag naar staatsobligaties nog zo hoog is, komt vooral omdat er wereldwijd veel geld beschikbaar is om te beleggen (afgemeten aan de besparingen) en omdat veel beleggende partijen vrijwillig of gedwongen streven naar een groot pakket risicoarm waardepapier, zoals staatsobligaties. De noodzaak komt voor bijvoorbeeld banken voort uit het Basel III-akkoord, dat beoogt het aandeel risicoarme leningen dat banken op hun balans hebben staan te verhogen. De lage inflatie, vandaag ook door CBS naar buiten gebracht, zorgt ervoor dat het reële rendement momenteel maar weinig afwijkt van het niet voor inflatie gecorrigeerde rendement. Voor de Nederlandse overheid is het lage rendement gunstig: ondanks de sterke stijging van de schuld sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn de rentelasten gedaald.

Wereldwijde besparingen 1)

2015-4290-g1

Meer informatie staat in het artikel: Achtergronden bij het historisch lage rendement op staatsobligaties. Het artikel is het eerste in een nieuwe reeks getiteld De Nederlandse economie, naar het gelijknamige boek dat in de zomer van 2014 voor het laatst verscheen. Met de reeks wil CBS continu achtergronden geven bij de economische actualiteit.