Bancaire kredietverlening aan private sector gedaald

In het vierde kwartaal van 2013 bedroeg het saldo van opgenomen en afgeloste kredieten door de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) bij het bankwezen (banken en overige financiële intermediairs) -13,3 miljard euro. Dit betekent dat de private sector per saldo meer leningen heeft afgelost dan nieuwe leningen heeft opgenomen. Het totaal aan uitstaande leningen van het bankwezen aan de private sector lag aan het einde van het vierde kwartaal van 2013 met 965,2 miljard euro op het laagste niveau in vijf jaar.

Huishoudens lossen meer af

In het vierde kwartaal van 2013 was het saldo van door huishoudens (inclusief zelfstandigen) opgenomen en afgeloste leningen -9,9 miljard euro. Zowel kortlopende als langlopende leningen zijn per saldo afgelost, maar vooral de schulden op woninghypotheken zijn afgenomen. De uitstaande woninghypotheken bij banken en overige financiële intermediairs daalden met 8,8 miljard euro. Dit komt voor een groot deel doordat deze hypotheken zijn overgeheveld  van overige financiële intermediairs naar verzekeraars. Vooral hierdoor namen bij verzekeraars de uitstaande woninghypotheken toe met 4,4 miljard euro. Bij andere financiële instellingen was er een toename van 0,5 miljard euro. De totale hypotheekschuld van huishoudens aan het bankwezen en andere financiële instellingen lag in het vierde kwartaal van 2013 3,9 miljard lager dan in het derde kwartaal.

Saldo opgenomen en afgeloste kredieten
Saldo opgenomen en afgeloste kredieten

Niet-financiële ondernemingen lossen ook meer af

In het vierde kwartaal van 2013 was het saldo van door niet-financiële ondernemingen opgenomen en afgeloste leningen bij het bankwezen -3,4 miljard euro. De kortlopende leningen werden per saldo met 2,7 miljard euro afgelost en de langlopende leningen met 0,8 miljard euro.

Meer intra-concern leningen

Naast het lenen bij banken kunnen internationaal opererende ondernemingen bij hun eigen concern lenen. Vooral sinds het uitbreken van de kredietcrisis maken ondernemingen meer gebruik van deze faciliteit. Per saldo namen intra-concern leningen in het vierde kwartaal van 2013 toe met 10,2 miljard euro tot 165,8 miljard euro.