Zoekresultaten

119 resultaten voor keyword:leningen
119 resultaten voor keyword:leningen

Pagina 3 van 5

Winstgevendheid niet-financiële ondernemingen in vierde kwartaal gestegen

Na forse dalingen in de eerste drie kwartalen, nam de winstgevendheid van niet-financiële ondernemingen in het vierde kwartaal van 2009 licht toe. Ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een...

Artikelen

Overheid plaatst voor 240 miljard euro aan obligaties

De overheid heeft in 2009 voor bijna 240 miljard euro aan obligaties en kortlopende leningen geplaatst op de Amsterdamse beurs. Dit is ruim drie kwart van de nieuw uitgegeven obligaties dat jaar.

Artikelen

Ruim miljard minder consumptief krediet verstrekt

Huishoudens hebben in 2009 voor bijna 9,7 miljard euro aan nieuwe kredieten afgesloten voor consumptieve doeleinden. Dat is 1,2 miljard euro minder dan in 2008 en het laagste niveau van de afgelopen...

Artikelen

Nettowinst van niet-financiële ondernemingen opnieuw gedaald

De nettowinst voor belastingen van alle niet-financiële ondernemingen in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2009 uit op 23,3 miljard euro. Dit was 5,7 miljard euro oftewel 24 procent minder dan...

Artikelen

Meer bedrijven hebben last van kredietcrisis

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft last van de kredietcrisis. In het vierde kwartaal van 2009 ondervond 54 procent van de ondernemingen op enige wijze hierdoor hinder.

Artikelen

Consument leent minder makkelijk

In de eerste drie kwartalen van 2009 hebben Nederlandse huishoudens 7,4 miljard euro aan consumptieve leningen opgenomen. Dat is 12 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Artikelen

Forse daling winstgevendheid niet-financiële ondernemingen

In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de nettowinst van niet-financiële ondernemingen 7,3 miljard euro. Dat is 13,8 miljard euro minder dan in het tweede kwartaal van 2008. Daarmee is de winst voor...

Artikelen

Winstgevendheid niet-financiële ondernemingen daalt verder

In het eerste kwartaal van 2009 bedroeg de nettowinst van niet-financiële ondernemingen 22,7 miljard euro. Dat is 10,6 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2008.

Artikelen

Overheidsschuld Ierland en Nederland stijgt fors

De Nederlandse overheidsschuld is in 2008 met 87 miljard euro toegenomen tot 346 miljard euro. De schuld uitgedrukt in percentage bbp groeit daarmee met 12,6 procentpunt

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Consumptieve schuld licht gestegen

De roodstand op betaalrekeningen is in 2008 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van eind 2007. Het verstrekte consumptief krediet lag in 2008 ruim 1 procent hoger dan een jaar ervoor. Het totaal...

Artikelen
Artikelen

Maatregelen ECB nivelleren bankwezen

Vastgoedmarkt, nummer 1, januari 2009

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 1

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Nettowinst niet-financiële ondernemingen laagste in bijna drie jaar

De nettowinst van niet-financiële vennootschappen in Nederland bedroeg in het tweede kwartaal van 2008 19 miljard euro. Dat is het laagste niveau in drie jaar tijd.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie.

Artikelen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 2008

In dit artikel worden de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren van de Nederlandse economie besproken in het tweede kwartaal van 2008.

Artikelen

Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen, 2007

In dit artikel worden de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren van de Nederlandse economie besproken. Achtereenvolgens komen hierbij de niet-financiële ondernemingen, de financiële...

Artikelen

Obligatiemarkt Amsterdam ruimschoots verdubbeld sinds eeuwwisseling

De totale nominale waarde van de op Euronext Amsterdam genoteerde obligaties is in de afgelopen zeven jaar fors gestegen.

Artikelen

Consumenten lenen evenveel als in 2006

In 2007 hebben Nederlanders 10,4 miljard euro geleend. Dat is net zoveel als een jaar eerder.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen.

Artikelen