Statistisch Bulletin nr. 4

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen en Macro-economie.