Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Macro-economie.