Winsten bedrijven omhoog in derde kwartaal

© Hollandse Hoogte
Het gaat beter met de niet-financiële vennootschappen. De brutowinst van deze bedrijven buiten de financiële sector liep in het derde kwartaal op tot 53,3 miljard euro. Ook lossen deze bedrijven al drie jaar meer leningen af bij banken dan dat ze er afsluiten. Dat meldt CBS.

Ten opzichte van een jaar eerder steeg de brutowinst met 2,3 miljard euro, oftewel 4,3 procent. Dit is voornamelijk terug te zien bij de binnenlandse activiteiten, maar ook bij buitenlandse dochterondernemingen is het resultaat verbeterd.

Door de hogere winsten hebben bedrijven meer ruimte om te investeren in vaste activa. Dit kwartaal investeerden zij voor 16,1 miljard euro. Dat is 1,1 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Meer leningen afgelost dan afgesloten

Naast hogere investeringen gebruikten bedrijven de winsten ook om leningen af te lossen. Sinds het derde kwartaal van 2013 is duidelijk te zien dat de niet-financiële bedrijven op jaarbasis per saldo meer leningen aflossen dan afsluiten bij Nederlandse banken. In het derde kwartaal van 2016 werd er per saldo voor 10,1 miljard euro aan kort- en langlopende leningen afgelost.

Door deposito’s en leningen te vergelijken ontstaat een beter beeld over de relatie met Nederlandse banken. Sinds 2013 is op jaarbasis te zien dat de niet-financiële vennootschappen per saldo bij de bank storten. Het belang van leningen bij Nederlandse banken voor de financiering van bedrijven is daarmee afgenomen. De laatste kwartalen vlakt deze trend wel wat af.