Zoekresultaten

119 resultaten voor keyword:leningen
119 resultaten voor keyword:leningen

Pagina 2 van 5

Bancaire kredietverlening aan huishoudens neemt toe

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en bedrijven) met 4,5 miljard euro. Zowel huishoudens als bedrijven namen per saldo...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Bancaire kredietverlening aan bedrijven krabbelt op

In het eerste kwartaal van 2012 groeide de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en bedrijven) met 1,7 miljard euro. De schulden van huishoudens aan het bankwezen...

Artikelen

Winst niet-financiële bedrijven wederom gedaald

In het eerste kwartaal van 2012 is de nettowinst van niet-financiële ondernemingen licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Het is voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 25

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Financiële en zakelijke diensten, Inkomen en bestedingen, Macro-economie

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten, Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 15

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 09

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen 1987-2010

Dit rapport schetst de ontwikkeling in 1987-2010 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 01

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale Zekerheid, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Bancaire kredietverlening aan private sector groeit minder hard

Sinds 2007 groeit de kredietverlening door banken aan bedrijven en huishoudens steeds minder hard. Huishoudens en bedrijven zagen in het laatste kwartaal van 2006 hun kredietschuld met 33 miljard...

Artikelen

Statistisch bulletin nr. 15

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Macro-economie; Industrie en energie; Prijzen; Veiligheid en recht.

Artikelen

MKB'ers kunnen moeilijker geld lenen

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007.

Artikelen

Hypotheekopname huishoudens laagste sinds 1995

Het financieel vermogen van huishoudens (dat zijn de financiële vorderingen min de schulden) nam in 2010 toe met 85 miljard euro, een stijging van 9,7 procent. Met name het eerste en derde kwartaal...

Artikelen

Winst bedrijven opnieuw gestegen

De nettowinst van niet-financiële ondernemingen nam in het vierde kwartaal van 2010 met 8,8 miljard toe tot 30,2 miljard euro. De winstgroei ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009...

Artikelen

Nederlanders blijven terughoudend met lenen

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de Nederlandse consument minder consumptief krediet opgenomen dan een jaar eerder. In 2010 is voor 9,3 miljard euro krediet verstrekt.

Artikelen

Winst bedrijven wederom gestegen

In het derde kwartaal van 2010 steeg de winst van niet-financiële ondernemingen met bijna 25 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009. Het herstel dat zich in het eerste...

Artikelen

Winst bedrijven bijna verdubbeld

In het tweede kwartaal van 2010 hebben niet-financiële ondernemingen hun winst bijna zien verdubbelen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009. De nettowinst voor belastingen steeg met...

Artikelen

Sterke stijging toegevoegde waarde bankwezen in 2009

In 2009 is de toegevoegde waarde van het Nederlandse bankwezen met bijna 50 procent gestegen naar ruim 24 miljard euro. Het aandeel van het bankwezen in de Nederlandse economie steeg hierdoor van 2,8...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 28

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Industrie en energie, Macro-economie, Prijzen en Financiële en zakelijke diensten.

Artikelen

Bedrijven lenen al een jaar lang minder dan ze aflossen

In het eerste kwartaal van 2010 hebben niet-financiële ondernemingen 3,0 miljard euro meer aan leningen afgelost dan ze aan nieuwe leningen hebben opgenomen. Door de kredietcrisis en de onzekere...

Artikelen