Overheidsschuld licht gedaald

© ANP

De overheidsschuld is aan het eind van het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 442,2 miljard euro. De schuld is licht gedaald ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De schuldquote daalde tot 73,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het overheidstekort is over het vierde kwartaal van 2012 tot en met het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 2,2 procent van het bbp.

Overheidsschuld en overheidstekort op jaarbasis

Overheidsschuld en overheidstekort op jaarbasis

Tekort in elk kwartaal van 2013 afgenomen

Het overheidstekort bedroeg in het derde kwartaal 7,9 miljard euro. Dat is bijna 2 miljard euro lager dan in het derde kwartaal van 2012. Ook in het eerste en tweede kwartaal van 2013 was het tekort lager dan in de overeenkomstige kwartalen een jaar eerder. De incidentele opbrengsten van 3,8 miljard euro uit de veiling van frequenties voor mobiele communicatie verklaren voor een deel het lagere tekort van het eerste kwartaal.

Overheidstekort

Overheidstekort

Inkomsten verder toegenomen

De overheidsinkomsten waren in het derde kwartaal 2,9 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2012. Door overheidsmaatregelen nemen de inkomsten sinds 2012 sneller toe dan het bbp. De premie-inkomsten voor de sociale verzekeringen en de belastinginkomsten zijn gestegen. De btw bracht alle kwartalen van 2013 meer op dan vorig jaar dankzij de tariefwijziging van oktober 2012. Ook de ontvangen assurantiebelasting nam toe na een tariefaanpassing aan het begin van 2013. Tot en met het derde kwartaal steeg de assurantiebelasting met bijna één miljard euro. In het derde kwartaal waren ook de inkomsten uit de vennootschapsbelasting hoger dan een jaar eerder.

Uitgaven licht gestegen

De uitgaven van de overheid zijn met 1 miljard euro gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. De werkloosheids- en AOW-uitkeringen en de uitgaven in het kader van de Zorgverzekeringswet zijn toegenomen. Ook de overdrachten aan Europa namen toe. Aan salarissen, goederen en diensten en investeringen gaf de overheid minder uit, net als in de voorgaande kwartalen.

Overheidsinkomsten en –uitgaven op jaarbasis

Overheidsinkomsten en –uitgaven op jaarbasis

Schuld lager door afname vorderingen

De schuld van de overheid nam in het derde kwartaal af met 0,2 miljard euro. Het is de eerste daling sinds het vierde kwartaal van 2009. Ondanks het tekort van 7,9 miljard euro steeg de schuld dus niet. Dit kwam door een afname van de vorderingen met bijna 7 miljard euro. Verschillende door de overheid verstrekte leningen werden afgelost. De hierdoor vrijgekomen middelen werden gebruikt voor de dekking van het tekort.

Bron:

Overheidsfinanciën; kerncijfers