Financiële belemmeringen bij één op de drie bedrijven

Eén op de drie Nederlandse bedrijven ondervindt financiële belemmeringen. Ze krijgen moeilijker kredieten en leningen en ondervinden toenemende debiteurenrisico’s. Bedrijven verwachten voor de komende twaalf maanden vooral kostenreducties door te voeren. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal.

Moeite met verkrijgen kredieten en leningen

Bij 33 procent van de bedrijven ondervinden ondernemers financiële belemmeringen. De belangrijkste obstakels zijn het verkrijgen van kredieten en leningen (zowel bancair als niet-bancair) en het toenemende debiteurenrisico.

In de landbouw heeft 48 procent van de bedrijven te kampen met financiële hinder en in de bouwsector 47 procent. In laatstgenoemde bedrijfstak is het aandeel bedrijven dat belemmeringen ondervindt bij het verkrijgen van kredieten en leningen met 38 procent het grootst.

Financiële belemmeringen naar soort, 4e kwartaal 2012

Financiële belemmeringen naar soort, 4e kwartaal 2012

Bedrijfsvoering gehinderd

Ruim één op de vier bedrijven geeft aan dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd als gevolg van de financiële belemmeringen. In de landbouw en bouwnijverheid ligt het aandeel bedrijven dat hinder ondervindt ruim boven 40 procent. Volgens de ondernemers leiden de financiële belemmeringen vooral tot hinder bij het doen van investeringen en het uitoefenen van de lopende productie.

Hinder door financiële belemmeringen, 4e kwartaal 2012

Hinder door financiële belemmeringen, 4e kwartaal 2012

Kostenreductie

De belangrijkste verandering die bedrijven voor de komende twaalf maanden voorzien in hun bedrijfsvoering, is kostenreductie. Dat verwacht 31 procent van de bedrijven. In de transportsector ligt het percentage bedrijven dat kostenvermindering verwacht door te voeren zelfs op 40. Verder voorziet 23 procent van de ondernemers een scherpere prijsconcurrentie en/of een intensievere marketing.

Belangrijkste verandering in bedrijfsvoering komende 12 maanden

Belangrijkste verandering in bedrijfsvoering komende 12 maanden

Sidney Vergouw

Bron: