Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:landbouwbeleid
62 resultaten voor keyword:landbouwbeleid

Pagina 1 van 3

Oppervlakten soja en lupine flink gegroeid

De oppervlakten eiwitrijke gewassen soja en lupine zijn het laatste jaar flink gegroeid. De areaalontwikkeling verliep tot 2010 grillig, maar daarna is er een stijgende trend.

Artikelen

Hoeveel koeien grazen er in de wei?

Hoeveel hoeveel melkkoeien staan er tijdens het weideseizoen van 2020 in de wei en hoe lang?

Cijfers

Landbouwinformatie ook belangrijk voor boeren

Medewerking van de boeren aan CBS-enquêtes is erg belangrijk.

Artikelen

Monitoring van de doelstelling, koffie

Monitoring van de doelstelling, Koffie

Overig

Convenant en certificering, koffie

Convenant en certificering, Koffie

Overig

Monitoring van de doelstelling, hout

Achtergrondinformatie en handelsstromen Koffie

Overig

Betrouwbaarheid

Monitor duurzame agro-grondstoffen, betrouwbaarheid

Overig

Hout

De meest recente meting van duurzaam geproduceerd hout heeft betrekking op 2013.

Overig

Embedded soja en palmolie

Onderzoek naar de mogelijkheden om de omvang te bepalen van het aandeel duurzame soja en palmolie verwerkt in producten die ingevoerd of uitgevoerd worden (embedded).

Publicaties

Cacao

Monitor duurzame agro-grondstoffen, Cacao.

Overig

Representativiteit

Monitor duurzame agro-grondstoffen, representativiteit

Overig

Monitor duurzame agro-grondstoffen 2016

Monitor duurzame agro-grondstoffen

Overig

Convenant en certificering, palmolie

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig

Cacao

Monitor duurzame agro-grondstoffen, Cacao

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, cacao

Achtergrondinformatie en handelsstromen, Cacao

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, kweekvis

Achtergrondinformatie en handelsstromen, Kweekvis

Overig

Beschrijving van het onderzoek, cacao

Beschrijving van het onderzoek, Cacao

Overig

Pompoenen 2015 - 2018

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Cijfers

Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

Sinds 2007 is meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melk melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard...

Artikelen

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Cijfers

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Cijfers

Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen

Het areaal eiwithoudende gewassen is gegroeid van 56 honderd hectare in 2008 naar 9 duizend hectare in 2018, een stijging van 38 procent

Artikelen

Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit?

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

Artikelen

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen