Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:landbouwbeleid
60 resultaten voor keyword:landbouwbeleid

Pagina 1 van 3

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.

Cijfers

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Embedded soja en palmolie

Onderzoek naar de mogelijkheden om de omvang te bepalen van het aandeel duurzame soja en palmolie verwerkt in producten die ingevoerd of uitgevoerd worden (embedded).

Publicaties

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen

Het areaal eiwithoudende gewassen is gegroeid van 56 honderd hectare in 2008 naar 9 duizend hectare in 2018, een stijging van 38 procent

Artikelen

Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit?

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

Artikelen

Landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter

De Nederlandse landbouw zet mineralen uit veevoer en meststoffen efficiënter om in dierlijke en plantaardige producten.

Artikelen

Landbouwinformatie ook belangrijk voor boeren

Medewerking van de boeren aan CBS-enquêtes is erg belangrijk.

Artikelen

Landbouw goed voor meer dan helft handelsoverschot

Het landbouwoverschot op de handelsbalans is 26,1 miljard euro tegenover 47,5 miljard euro voor alle goederen.

Artikelen

Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

Sinds 2007 is meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melk melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard...

Artikelen

Oppervlakten soja en lupine flink gegroeid

De oppervlakten eiwitrijke gewassen soja en lupine zijn het laatste jaar flink gegroeid. De areaalontwikkeling verliep tot 2010 grillig, maar daarna is er een stijgende trend.

Artikelen

Convenant en certificering, soja

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig

Soja

In 2014 is door de Nederlandse diervoederbedrijven 252,5 miljoen kilogram verantwoorde soja ingekocht.

Overig

Monitoring van de doelstelling, palmolie

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig

Kweekvis

In september 2012 zijn voor het eerst tilapia en pangasius met het ASC-keurmerk

Overig

Validiteit

Monitor duurzame agro-grondstoffen, validiteit

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, koffie

Achtergrondinformatie en handelsstromen, koffie

Overig

Monitoring van de doelstelling, koffie

Monitoring van de doelstelling, Koffie

Overig

Soja

In 2014 is door de Nederlandse diervoederbedrijven 252,5 miljoen kilogram verantwoorde soja ingekocht.

Overig

Convenant en certificering, soja

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig

Monitoring van de doelstelling, soja

Achtergrondinformatie en handelsstromen Soja

Overig

Koffie

Monitor duurzame agro-grondstoffen, Koffie

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, hout

Achtergrondinformatie en handelsstromen Hout

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, palmolie

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig