Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

© ANP

De melkproductie is de afgelopen negen  jaar met bijna 18 procent gestegen. Vanaf 2006 werden de melkquota geleidelijk verhoogd op weg naar de afschaffing in 2015. In de eerste vier maanden na de afschaffing steeg de melkproductie met 7 procent. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Bijna 2 miljard kilo meer melk naar de zuivelfabrieken

Sinds 2007 is meer koemelk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard kilogram. In de 10 jaar daarvoor was de melkaanvoer redelijk constant en bedroeg de gemiddelde melkaanvoer 10,6 miljard kilogram per jaar.

Melkaanvoer bij zuivelfabrieken

Meer melk na hervorming zuivelbeleid

In 1984 is in de EU een systeem van melkquotering ingevoerd ter voorkoming van overschotten aan melk en melkproducten. In de Luxemburg Akkoorden (2003) werd afgesproken deze quota te handhaven tot 1 april 2015. Er werd tevens besloten om het melkquotum te verruimen in drie jaarlijkse stappen van 0,5 procent in 2006, 2007 en 2008. De verwachting was dat de internationale vraag naar zuivelproducten zou toenemen. De Nederlandse melkaanvoer is gestegen naar aanleiding van dit gewijzigde landbouwbeleid. De zogeheten ‘Health Check’ van 2008 was een voorstel van de Europese Commissie dat voor de zuivelsector een geleidelijke verruiming van de quota inhield van 2009 tot 2015. Door de Europese landbouwministers werd bovendien besloten tot een extra uitbreiding van het melkquotum vanaf 1 april 2008 met 2 procent. In de jaren erna werden nog diverse maatregelen genomen om de positie van melkveehouders te verbeteren ter voorbereiding op de afschaffing van de quotering. Op 1 april 2015 is de melkquotering in de EU afgeschaft. In de eerste vier maanden na de afschaffing van het melkquotum steeg de melkaanvoer met 7 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. 

Nederland in Europese kopgroep

In het eerste halfjaar van 2015 is in Nederland 6,5 miljard kilogram koemelk aangeleverd aan zuivelfabrieken. Dat is méér dan de gezamenlijke jaarproductie (van 2014) van de tien minst producerende EU-landen, namelijk van Bulgarije, Estland, Griekenland, Cyprus, Letland, Luxemburg, Malta, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Nederland behoort dan ook tot de belangrijkste melkproducenten in de EU samen met Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en Italië.

Melkproductie EU-landen, 2014

Meer melkkoeien, minder slachtingen

Melkveehouders houden meer koeien en houden deze ook langer. Dit blijkt onder andere uit het aantal slachtingen. Hoewel het aantal slachtingen in de loop van de tijd behoorlijk kan schommelen, daalt het aantal maandelijkse slachtingen al vanaf januari 2015 (met uitzondering van de maand juni). Daarnaast groeit de rundveestapel. In 2015 zijn er 55 duizend meer melk- en kalfkoeien dan een jaar eerder. Ook werden in diezelfde periode 35 duizend meer kalfjes en pinken gehouden ter vervanging van de melkkoeien. Dit blijkt uit ramingen van het CBS, waarbij de gegevens 2014 en 2015 zijn vergeleken met dezelfde peildatum, namelijk 1 april.