Convenant en certificering, hout

© ANP

Doelstelling, deelnemers en indicator

Over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout is geen convenant afgesproken tussen marktpartijen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Wel was hout onderdeel van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) en heeft het kabinet in 2008 tot doel gesteld dat in het jaar 2011 van al het hout dat op de Nederlandse markt komt minstens 50 procent duurzaam geproduceerd moet zijn.

De Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” is ondertekend in juni 2013. De doelstelling hiervan is dat hout uit duurzaam beheerd bos de norm moet worden in Nederland. De Green Deal is ondertekend door 27 publieke en private partijen, zoals de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, de houtsector, branches in de bouw-, meubel- en retail-keten, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International.

De indicatoren waar de marktmeting zich op richt hebben alleen betrekking op de primaire houtproducten op de Nederlandse markt. Kant-en-klare houtproducten, zoals tafels, stoelen en tuinschermen, vallen niet binnen de scope van de marktmeting. Ook houtige biomassa, die vooral voor de opwekking van energie wordt gebuikt, valt buiten de scope van de marktmeting.

Certificering

Duurzaam geproduceerd hout wordt gedefinieerd als hout dat aantoonbaar afkomstig is uit een gecertificeerd bos, waarbij het certificatiesysteem geaccepteerd moet zijn voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, zoals in 2008 vastgelegd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De basis voor dat inkoopbeleid zijn de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout (Timber Procurement Assessment System, TPAS). Forest Stewardship Council International (FSC) en Programme for Endorsement of Forest Certification International (PEFC) voldoen aan deze inkoopcriteria. Het Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) is per 2 juni 2014 door staatssecretaris Mansveld van het ministerie Infrastructuur en Milieu voor een periode van (voorlopig) twee jaar toegelaten. In 2013 en eerdere jaren was het MTCS nog niet geaccepteerd als aantoonbaar duurzaam binnen het duurzaam inkoopbeleid. De volumes gezaagd tropisch hardhout en tropisch plaatmateriaal die onder het MTCS-certificaat (PEFC) op de Nederlandse markt zijn gebracht, zijn in de marktmetingen voor de jaren 2005 tot en met 2013 niet aangemerkt als aantoonbaar duurzaam geproduceerd. In de marktmeting voor 2015 is dat wel het geval.