© ANP

Monitoring van de doelstelling, palmolie

De monitoring van de doelstelling voor de voedingsmiddelenindustrie werd tot en met 2013 uitgevoerd door het Productschap MVO en is met ingang van 2014 overgenomen door de branchevereniging MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten. De monitoring van de doelstelling voor de diervoederindustrie werd tot en met 2015 uitgevoerd door brancheorganisatie Nevedi. Voor het jaar 2016 heeft DASPO de voortgang gemonitord voor zowel de voedingsmiddelenindustrie als de diervoederindustrie. Zowel DASPO als Nevedi richten zich op de hoeveelheid duurzame palmolie (en palmpittenolie) die door raffinadeurs in Nederland is verkocht voor verwerking door de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in Nederland. Ook voedingsmiddelen en diervoeders die in Nederland worden geproduceerd en vervolgens worden geëxporteerd, vallen binnen de scope. In de monitoring van de doelstelling palm- en palmpittenolie die gebruikt wordt voor het opwekken van energie of gebruikt wordt voor non-food toepassingen, zoals verwerking in verf en zeep, buiten beschouwing.

Verbruik duurzame palmolie in de voedingsmiddelenindustrie

In 2011 was het aandeel duurzame palmolie in het totale palmolieverbruik door de voedingsmiddelenindustrie 30 procent. In 2016 is dit aandeel gestegen tot 90 procent. Het totale volume palmolie dat door de voedingsmiddelenindustrie verwerkt werd, was 273 duizend ton in 2016. Dit verbruik is iets minder dan de voorgaande jaren. In onderstaande de figuur worden de aandelen duurzaam gecertificeerde palmolie en reguliere (niet-gecertificeerde) palmolie in het totale palmolieverbruik per sector van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie weergegeven. De aardappelverwerkende industrie maakte in 2016 volledig gebruik van duurzame palmolie (DASPO, 2017). De grootste verbruikers in 2016 waren de margarine- en sausfabrikanten met ongeveer 90 duizend ton palmolie en de producenten van melk- en zuivelvervangers met ongeveer 70 duizend ton palmolie. De kleinste verbruikers in 2016 zijn de producenten van gemaksvoeding met 5 duizend ton palmolie.

Verbruik duurzame palmolie per voedingsmiddelensector, 2016
 Gecertificeerd (%)Regulier (%)
Aardappelverwerking1000
Bakkerij/zoetwaren964
Gemaksvoeding955
Zuivel/melkvervanger937
Overige voeding7822
Margarine/sauzen8713
Bron: DASPO

Voor de monitoring van het gebruik van duurzame palmolie ontvangt MVO ieder jaar van raffinadeurs de gegevens over de leveringen van (duurzame) palmolie aan afzonderlijke bedrijven dan wel aan de zes onderscheiden sectoren binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. De kwartaalcijfers worden na afloop van het jaar geaggregeerd tot jaarcijfers.

Van bedrijven die zowel binnen als buiten de voedingsmiddelenindustrie actief zijn, wordt het aandeel (duurzame) palmolie dat gebruikt is voor voedingsmiddelen geraamd. De gegevens over fysieke leveringen worden aangevuld met de aankoop van Book & Claim-certificaten voor palmolie en palmpittenolie door afzonderlijke bedrijven binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Voor bedrijven met productielocaties in zowel Nederland als het buitenland, is de inzet van certificaten op Nederlandse locaties door de bedrijven zelf of door MVO geraamd.

Verbruik duurzame palmolie in de diervoederindustrie

De Nederlandse diervoederindustrie, die onder andere alle mengvoeders voor de Nederlandse markt produceert, gebruikte in 2016 naar schatting 53 procent duurzame palmolie. Brancheorganisatie Nevedi heeft het volume aan palmolie dat via diervoeders gebruikt wordt voor de productie van vlees (van runderen, varkens en pluimvee), zuivelproducten en eieren voor de Nederlandse markt, in 2016 volledig afgedekt met de inkoop van Book & Claim-certificaten voor 25 duizend ton palmolie. Daarnaast heeft een aantal Nederlandse diervoederbedrijven heeft zelf ook nog RSPO-palmolie ingekocht. Het totale volume duurzame palmolie dat gebruikt werd in de diervoederindustrie kwam daarmee in 2016 uit op 53 procent (DASPO, 2017).