Kweekvis

© ANP

In september 2012 zijn voor het eerst tilapia en pangasius met het ASC-keurmerk (ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council) geïntroduceerd in de Nederlandse supermarkten. In 2015 was naar schatting 99 procent van de daar aangeboden pangasius en tilapia gecertificeerd. Forel met ASC-keurmerk wordt met ingang van 2015 in de supermarkten verkocht. Naar schatting was 25 procent van de aangeboden forel in dat jaar gecertificeerd.

Eind 2011 hebben de Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), afspraken gemaakt over het certificeren van kweekvis. Een van de afspraken is om er naar te streven dat in 2016 alle kweekvis in de supermarkten duurzaam geproduceerd is. Tot duurzame geproduceerde kweekvis wordt ASC-gecertificeerde of gelijkwaardig gecertificeerde (CBL, WNF) kweekvis gerekend en biologische vis. Sinds september 2012 worden er ASC-gecertificeerde pangasius en tilapia in de supermarkten aangeboden. ASC-gecertificeerde forel, garnalen en zalm, en biologische garnalen en zalm werden in 2015 geïntroduceerd. Biologisch gekweekte pangasius, tilapia en forel werden in de Nederlandse supermarkten in 2015 nog niet aangeboden.
In 2008 was er overigens al het actieplan ‘Vis Beter’ van CBL. Hierin spraken de supermarkten af dat alle wild gevangen vis per 2011 zou moeten voldoen aan de normen van MSC (Marine Stewardship Council) of gelijkwaardig. Bijna alle wild gevangen vis aangeboden in Nederlandse supermarkten is momenteel MSC- of gelijkwaardig gecertificeerd (CBL). MSC-vis valt buiten de scope van deze monitor.

Wereldwijde productie van duurzame kweekvis

Circa 1 procent van de wereldwijd gekweekte forel is duurzaam gecertificeerd volgens de standaarden ASC en biologisch. Dit is berekend op basis van de volumegegevens van de State of Sustainability Initiatives voor duurzaam gekweekte forel (IISD, 2016) en van gegevens van FAOSTAT voor de totale productie aan forel uit aquacultuur. Voor tilapia uit aquacultuur bedraagt het aandeel duurzaam gecertificeerd (ASC, biologisch) naar schatting minimaal 2 procent en voor pangasius is dit minimaal 8 procent (FAOSTAT, IISD). De totale productie van duurzame pangasius en tilapia kan, door het ontbreken van gegevens over biologisch gecertificeerde pangasius en tilapia, niet precies worden vastgesteld.
Naast de ASC-gecertificeerde kweekvis zijn in onderstaande figuur ook standaarden opgenomen, die in Nederland niet als duurzaam worden beschouwd. Het betreft Global G.A.P., Global Aquaculture Alliance - Best Aquaculture Practices (GAA-BAP) en Friend of the SEA (FOS), waarbij de gehanteerde milieucriteria en/of aspecten als transparantie beperkt zijn (MilieuCentraal, VISwijzer). Biologische kweekvis is door een klein volume, namelijk alleen voor forel 1,5 miljoen kg, niet opgenomen in de figuur.