Monitoring van de doelstelling, koffie

© ANP

Bij de monitoring uitgevoerd door Koffie en Thee Nederland wordt gekeken naar het aandeel van de duurzame koffie op de totale hoeveelheid koffie die door koffiebranders in Nederland en door verkoopkantoren van buitenlandse koffiebranders wordt afgezet op de Nederlandse markt. Onder de Nederlandse markt worden alle afzetkanalen (waaronder detailhandel, groothandel, inkooporganisaties, horeca en pompstations) van de koffiebranders verstaan, die zijn gevestigd in Nederland.

Bij de afzet van koffie worden alle vormen van koffie meegerekend, zowel koffie die wordt verkocht als filterkoffie, koffiebonen, pads, capsules en oploskoffie. De hoeveelheden gebrande koffie en oploskoffie zijn door Koffie en Thee Nederland teruggerekend naar de hoeveelheid groene (ongebrande) koffiebonen, die nodig zijn om de door de bedrijven opgegeven hoeveelheden koffie te produceren.

Voor de berekening van het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt maakt Koffie en Thee Nederland gebruik van de afzetgegevens van duurzaam gecertificeerde koffie en van reguliere koffie. Deze afzetgegevens worden jaarlijks aangeleverd door alle koffiebranders die lid zijn van Koffie en Thee Nederland.

De door de leden opgegeven volumes voor zowel koffie als thee worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd door de huisaccountant van Koffie en Thee Nederland. De accountant controleert de kwaliteit en consistentie van de ingevoerde gegevens en de onderliggende berekeningen. De procedures waarmee de berekeningen worden uitgevoerd zijn intern vastgelegd en worden jaarlijks uitgevoerd.