Zoekresultaten

305 resultaten voor keyword:jeugdzorg
305 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 1 van 13

Samenloop van regelingen en voorzieningen in Meppel per wijk en buurt, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs in Meppel per wijk en buurt, 2011. Opdrachtgever:...

Cijfers

Heerlen aan de slag met gelijke kansen voor elk kind

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en...

Artikelen

Situatie jongeren centraal in Regionale Jeugdrapporten

De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar

Artikelen

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Cijfers

Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Cijfers

Jongeren met jeugdhulp naar leeftijd, 2016

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.

Cijfers

Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van...

Cijfers

Wisselingen in jeugdhulp met verblijf

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of...

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m...

Cijfers

Samenloop van regelingen en voorzieningen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per buurt, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per buurt, 2011....

Cijfers

Gesloten jeugdhulp, 2015 – 1e halfjaar 2017

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Cijfers

Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2016

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2016 , naar postcode, buurt en leeftijd

Cijfers

Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Cijfers

Gesloten jeugdhulp op peildatum 30-6-2015

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers
Artikelen