Auteur: Isidora Stolwijk, Btissame el Farisi

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022

Over deze publicatie

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2022. Op 31 december 2022 waren er 29 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan tweederde van de gevallen ging het om een vorm van ondertoezichtstelling en in bijna een derde van de gevallen om een voogdijmaatregel. Er werden in 2022 minder maatregelen gestart en meer maatregelen beëindigd dan in 2021. Het aantal jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling is in 2022 gedaald naar 19 415 jongeren op 31 december. Ook het aantal jongeren met een reguliere voogdijmaatregel daalde in 2022, naar 9 085 jongeren. De gemiddelde duur van zowel ondertoezichtstellingen als voogdijmaatregelen nam in 2022 toe. De meeste ondertoezichtstellingen werden beëindigd volgens plan; de meeste voogdijmaatregelen vanwege het bereiken van de meerderjarigheid. Jeugdbescherming kwam relatief gezien het meest voor in jeugdregio’s in Limburg en Friesland.

Op 31 december 2022 liepen er 4 960 jeugdreclasseringsmaatregelen. In de meeste gevallen ging het om een vorm van toezicht en begeleiding. Het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is daarmee verder gedaald, naar 4 900 jongeren op 31 december 2022. Er werden in 2022 minder maatregelen gestart en beëindigd dan in 2021. De gemiddelde duur van beëindigde trajecten nam verder af. Jeugdreclassering kwam het meeste voor in de regio’s Rotterdam en Amsterdam.