Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:herkomstgroepering
18 resultaten voor keyword:herkomstgroepering

Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen

Tabellen over de migrantenouderen uit de 20 grootste herkomstgroepen.

Cijfers

Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers

De afgelopen week is het CBS met organisaties uit de samenleving, het beleid en de wetenschap de dialoog aangegaan over de heroverweging van de indeling westers en niet-westers.

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2019

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2019 centraal. Tevens zijn drie aanvullende vragen over vrijwilligerswerk belicht.

Publicaties

Nederlandse herkomst

In Nederland geboren personen met in Nederland geboren ouders.

Overig

CBS past indeling rond migratie aan na consultatie externe partijen

Het CBS heeft de afgelopen periode nagedacht over een nieuwe indeling voor migranten – naar hun herkomst – en hun in Nederland geboren kinderen.

Artikelen

Culturele diversiteit Renewi, 2020

Over het onderzoek Culturele diversiteit onder werknemers van Renewi, 2020

Cijfers

Vrijwilligerswerk 2020

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2020 centraal.

Publicaties

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Eerste generatie migranten in de bouw, 2020

Tabel over de herkomst van werknemers en zelfstandig ondernemers uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), actief in de bouwnijverheid, bepaald voor december 2020.

Cijfers

Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Personen met ouders van tweede generatie, 1 januari 2020

Personen tot 50 jaar met ouder(s) met een tweede generatie migratieachtergrond, naast overige personen met een Nederlandse achtergrond, naar leeftijd van de persoon en achtergrond van de ouders, 1...

Cijfers

Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en...

Artikelen

Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Overzicht van de nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst op basis van geboren in Nederland en herkomstland op basis van werelddelen, die in 2022 de indeling naar migratieachtergrond, en...

Publicaties

Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747

Deze tabellen bevat extra informatie over het vertrouwen in de politie van burgers van 15 jaar en ouder in de periode 2012-2021, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau,...

Cijfers

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote...

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties

12,8 duizend inwoners erbij in eerste kwartaal 2021

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met 12,8 duizend inwoners gegroeid. De buitenlandse migratie was lager, er overleden meer mensen, maar er zijn ook meer kinderen geboren.

Artikelen