Inwoners met herkomst Sub-Sahara Afrika

De sociaaleconomische positie van personen in Nederland met herkomst Afrika ten zuiden van de Sahara

Over deze publicatie

Deze rapportage beschrijft hoe de groep personen met een herkomst uit Sub-Sahara Afrika zich verhoudt tot de groep personen met een overig Buiten-Europese herkomst en het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. De thema’s die hierbij aan bod komen zijn bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en gezondheid. Daarnaast wordt ook inzichtelijk gemaakt welke rol migratiemotief en verblijfsduur spelen bij sociaaleconomische verschillen tussen migranten. De populatie betreft alle personen die op 1 januari 2022 zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met een herkomst buiten Nederland die in Nederland (tweede generatie) of in het buitenland zijn geboren (migranten).

Bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.