Auteur: Jannes de Vries, Hendrika Lautenbach

Nederlandse taalvaardigheid van migranten en hun positie op de arbeidsmarkt

Over deze publicatie

De Nederlandse taalvaardigheid van migranten blijkt positief samen te hangen met het hebben van betaald werk. De taalvaardigheid hangt ook enigszins samen met de verschillen in arbeidspositie die er bestaan tussen diverse groepen migranten. Taalkennis is echter niet de enige factor die een rol speelt bij het verkrijgen van werk. Zo hebben sommige immigranten met weinig kennis van het Nederlands juist een hoog beroepsniveau. Waarschijnlijk gaat het hier om kenniswerkers, waarvan een groot deel hier al een baan heeft voordat men naar Nederland emigreert en Engels in plaats van Nederlands de voertaal op de werkvloer is.

Gegevens over de Nederlandse taalvaardigheid onder migranten zijn verkregen via een extra module in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Hierin is daarnaast bijvoorbeeld ook gevraagd naar obstakels die immigranten hebben ervaren bij het vinden van een passende baan als ook naar de reden van migratie naar Nederland. Gebrekkige beheersing van het Nederlands vormde voor 10 à 15 procent van de migranten de grootste hindernis. Overigens kwam maar 16 procent van de migranten naar Nederland voor werk. De meeste kwamen om familieredenen, bijvoorbeeld omdat ze meereisden met hun ouders.