12,8 duizend inwoners erbij in eerste kwartaal 2021

© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met 12,8 duizend inwoners gegroeid, 2,7 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de bevolkingsgroei door buitenlandse migratie was lager. Er overleden meer mensen, maar er werden ook meer kinderen geboren. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste drie maanden van 2021 schreven zich 48,2 duizend immigranten in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast verhuisden 32,5 duizend emigranten naar het buitenland. Per saldo kwamen er daardoor 15,6 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie. Vorig jaar waren dat er nog ruim 18 duizend. Net als in het eerste kwartaal van 2020 was de sterfte 2,8 duizend groter dan het aantal geboorten.

Bevolkingsontwikkeling, eerste kwartaal
 2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)2021* (x 1 000)
Levend geboren kinderen39,839,940,442,2
Overledenen45,640,543,245
Immigratie5461,459,148,2
Emigratie36,137,240,832,5
Bevolkingsgroei1223,515,512,8
* Voorlopig cijfer.

Meer mensen overleden, meer baby’s geboren

Het aantal mensen dat in het eerste kwartaal overleed was in 2021 groter dan in 2020. Vooral tijdens de tweede coronagolf in januari was de sterfte relatief hoog en overleden meer mensen dan verwacht. Daarna nam het aantal sterfgevallen af, vooral onder 80-plussers. In 2020 begon de sterfte in de tweede helft van maart op te lopen en overleden er vooral meer mensen in april.
Tegelijk werden in februari en maart van dit jaar meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. De natuurlijke krimp was daardoor vrijwel net zo hoog als vorig jaar. Het geboortecijfer is al een aantal jaren relatief laag.

Levendgeborenen en overledenen
   2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)2021* (x 1 000)
Levend geboren kinderenjanuari14,114,21413,9
Levend geboren kinderenfebruari12,312,112,913,4
Levend geboren kinderenmaart13,413,513,514,9
Overledenenjanuari14,91414,117,3
Overledenenfebruari14,512,812,914
Overledenenmaart16,313,816,213,8
* Voorlopig cijfer.

Minder buitenlandse migratie

Zowel de immigratie als de emigratie was in het eerste kwartaal van 2021 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In december werden reisbeperkingen ingevoerd die verband houden met corona. Per saldo daalde het aantal migranten dat zich in Nederland vestigde. Deze daling was naar verhouding het kleinst onder migranten uit de Europese Unie. Het aantal Midden- en Oost-Europese migranten nam toe in vergelijking met vorig jaar. In deze groep daalde de immigratie minder sterk dan de emigratie.

Migratiesaldo naar migratieachtergrond, eerste kwartaal
Migratiesaldo2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)2021* (x 1 000)
Nederland-0,8-0,5-0,2-0,4
Europese Unie 1)6,996,56
Overige landen11,815,71210
* Voorlopig cijfer. 1) Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk.
 

Poolse en Syrische migranten grootste groepen

Net als in voorgaande jaren vormen immigranten met een Poolse achtergrond de grootste groep. Per saldo vestigden zich in het eerste kwartaal 2,5 duizend Polen, tegen bijna 2 duizend vorig jaar. Syrische migranten zijn de tweede grootste groep. Het aantal immigranten dat zich bij een Nederlandse gemeente inschreef was in deze groep ruim twee keer zo groot als in het eerste kwartaal van 2020. Toen waren Indiase migranten nog de tweede grootste groep. In deze groep was vooral het aantal immigranten lager, het aantal emigranten bleef vrijwel gelijk.

Migratiesaldo, vijf voornaamste landen 1), eerste kwartaal
 2021*2020*
Polen25291971
India4011158
Turkije12821041
Syrië22211030
(voormalige)
Sovjet-Unie
912966
* Voorlopig cijfer. 1) In eerste kwartaal 2020.