Auteur: Annelise Notenboom, Kirsten van Houdt, Elles van Timmeren, Mathilde Herbschleb

Verschillen in bijstandsafhankelijkheid tussen herkomstgroepen

Over deze publicatie

Er zijn verhoudingsgewijs veel bijstandsgerechtigden met een herkomst buiten Nederland, en in het bijzonder een herkomst buiten Europa. Eerder onderzoek liet zien dat deze verschillen niet volledig samenhangen met verschillen in leeftijd, geslacht en opleidingsniveau tussen herkomstgroepen. Maar er zijn meer relevante achtergrondkenmerken die samenhangen met het gebruik van de bijstand, zoals gezondheid, huishoudenssamenstelling, en of een persoon een andere uitkering ontvangt of studeert waardoor er geen recht is op bijstand. In hoeverre hangen de verschillen tussen herkomstgroepen in bijstandsafhankelijkheid samen met deze extra achtergrondkenmerken?