Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

mensen bij een halte
© Shutterstock / Birute Vijeikiene
De leefsituatie van ouderen uit de twintig voornaamste migratielanden is heel divers. Ouderen uit de klassieke migratielanden Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben bijvoorbeeld gemiddeld een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst is dat heel verschillend. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

Nederland telt steeds meer ouderen, van wie een steeds groter deel niet in Nederland is geboren. In 2019 had circa 15 procent van de ouderen (55-plus) een migratieachtergrond. Migrantenouderen komen uit meer dan 250 herkomstgebieden: uit voormalige kolonies, uit gastarbeiderslanden, uit vluchtelingenlanden, maar ook uit de buurlanden of andere EU-landen. Het overgrote deel, 83 procent, komt uit twintig landen, waarbij 38 procent een herkomst heeft in Turkije, Marokko, Suriname of de voormalige Nederlandse Antillen, de klassieke migratielanden.

20 grootste groepen migrantenouderen, 2019
2.1. Top 20 grootste groepen migrantenouderen naar herkomst (x 1 000)
Suriname83,509
Indonesië80,624
Turkije56,444
Marokko53,067
Duitsland39,825
Nederlandse Antillen24,715
Joegoslavië16,453
Verenigd Koninkrijk15,839
België14,540
Polen12,071
Irak9,175
Sovjet-Unie8,762
China8,484
Iran8,184
Italië7,076
Afghanistan5,965
Spanje5,907
Hongkong5,596
Syrië5,593
Kaapverdië5,527

Ouderen uit klassieke migratielanden lager inkomen

Ouderen uit de klassieke migratielanden Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben gemiddeld lagere huishoudensinkomens en vaker een bijstandsuitkering dan in Nederland geboren ouderen. Dit inkomen is het laagst voor ouderen uit vluchtelingenlanden, onder meer door een hoge uitkeringsafhankelijkheid. De huishoudensinkomens van oudere migranten uit de buurlanden zijn vergelijkbaar met die van Nederlandse ouderen. Ook ouderen met een Indonesische achtergrond hebben relatief hoge huishoudensinkomens vergeleken bij andere migrantenouderen.

Huishoudensinkomen 55-plussers naar geboorteland, 2019*
5.2.1. Percentage vrouwen 55-plussers uitgesplitst naar herkomst (1 000 euro)
Voormalige koloniën
Indonesië25,734
Nederlandse Antillen21,123
Suriname23,164
Voormalige gastarbeiderslanden
Marokko16,742
Turkije17,566
Buurlanden
België27,457
Duitsland24,922
Verenigd Koninkrijk29,761
Nieuwe EU-landen
Polen21,195
Zuid-Europese landen
Italië21,903
Spanje24,552
Afrikaanse landen
Kaapverdië21,677
Aziatische landen
China17,039
Hongkong18,909
Vluchtelingenlanden
Afghanistan15,645
Irak15,385
Iran16,483
Joegoslavië19,510
Sovjet-Unie16,534
Syrië14,790
Nederland28,011
* Mediaan gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen

Marokkaanse en Turkse ouderen vaakst kind dichtbij

Als kinderen in de buurt wonen, is het gemakkelijker om mantelzorg te verlenen aan hun oudere ouders. Bij in Nederland geboren ouderen woont het dichtstbijzijnde kind gemiddeld op een afstand van 13 kilometer. Bij de meeste migrantenouderen woont het dichtstbijzijnde kind op vergelijkbare of grotere afstand. Bij Marokkaanse, Turkse ouderen en Kaapverdische ouderen woont het dichtstbijzijnde kind juist relatief dichtbij. Ondanks hun lage inkomens en uitkeringsafhankelijkheid maakt hen dit mogelijk toch wat minder kwetsbaar op hun oude dag.

Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde uitwonende kind, 55-plus, 2019
4.2.2. Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde uitwonende kind (km)
Voormalige koloniën
Indonesië17
Nederlandse Antillen17
Suriname12
Voormalige gastarbeiderslanden
Marokko5
Turkije5
Buurlanden
België18
Duitsland17
Verenigd Koninkrijk18
Nieuwe EU-landen
Polen20
Zuid-Europese landen
Italië12
Spanje11
Afrikaanse landen
Kaapverdië6
Aziatische landen
China20
Hongkong16
Vluchtelingenlanden
Afghanistan12
Irak14
Iran18
Joegoslavië14
Sovjet-Unie23
Syrië14
Nederland13