Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:hart- en vaatziekten
28 resultaten voor keyword:hart- en vaatziekten

Pagina 1 van 2

In 2022 veel minder mensen aan COVID-19 overleden dan in 2020 en 2021

In 2022 zijn ruim 8,2 duizend mensen aan COVID-19 overleden. Dat waren er veel minder dan in de twee jaren daarvoor. De sterfte aan andere groepen doodsoorzaken was juist hoger dan de twee voorgaande...

Artikelen

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers

1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19

In 2020 overleden ruim 20 duizend Nederlanders aan COVID-19, 12 procent van alle sterfgevallen. Aan kanker overleden 47 duizend mensen (bijna 28 procent), en aan hart- en vaatziekten stierven 37...

Artikelen

Doodsoorzaken 2000-2020

De sterfte per leeftijdsgroep en geslacht aan de doodsoorzaken COVID-19 en kanker, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, en ziekten van de ademhalingsorganen...

Publicaties

In maart stierven 1,6 duizend mensen aan COVID-19

In maart 2021 stierven 1 611 mensen aan COVID-19. Het totaal aantal coronadoden, gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen, komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met maart op 28 741.

Artikelen

In februari stierven 2,5 duizend mensen aan COVID-19

De sterfte aan COVID-19 was in februari ruim 40 procent lager dan in januari 2021, en was ook lager dan die in november en december 2020.

Artikelen

Bijna 4,4 duizend mensen overleden aan COVID-19 in januari

In januari 2021 stierven 4 387 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste aantal per maand sinds mei vorig jaar.

Artikelen

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie

Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7 797 mensen bij wie COVID-19 was vastgesteld. Van nog eens 2 270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke...

Artikelen

54 procent sterfgevallen in 2019 door kanker of hart- en vaatziekten

In 2019 overleden 151 885 inwoners van Nederland, bijna 1 500 minder dan in 2018. De meeste mensen stierven aan kanker of hart- en vaatziekten; 45 duizend (29,6 procent) aan kanker en ruim 37 duizend...

Artikelen

Kanker oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen

In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer...

Artikelen

Kanker oorzaak bij 31 procent van de sterfgevallen

In 2017 overleden ruim 150 duizend inwoners van Nederland, kanker de meest voorkomende doodsoorzaak

Artikelen

Nu ook bij vrouwen meeste sterfgevallen door kanker

Kanker is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak van mannen, en sinds 2016 ook van vrouwen

Artikelen

Zware rokers leven gemiddeld 13 jaar korter

Een op de vier zware rokers overlijdt voor de 65ste verjaardag

Artikelen

Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere

Vanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en...

Artikelen

Bijna 60 procent overlijdt aan kanker of hart- en vaatziekten

Bijna zes op de tien overlijdens heeft kanker of hart- en vaatziekten als doodsoorzaak. Bij mannen zorgt kanker al een aantal jaren voor de meeste sterfte, bij vrouwen de hart- en vaatziekten.

Artikelen

Demografie van de vergrijzing

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Vooral door een naar Europese maatstaven langdurig hoog geboortecijfer is Nederland nu nog minder sterk vergrijsd dan zijn buurlanden en de meeste andere Europese...

Artikelen

Marokkanen minst vaak in ziekenhuis opgenomen voor kanker

In 2008 werden Marokkanen in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten. De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten deden zich...

Artikelen

Kanker nu doodsoorzaak nummer één

In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen