Bijna 60 procent overlijdt aan kanker of hart- en vaatziekten

Bijna zes op de tien overlijdens heeft kanker of hart- en vaatziekten als doodsoorzaak. Bij mannen zorgt kanker al een aantal jaren voor de meeste sterfte, bij vrouwen de hart- en vaatziekten.

Kanker is doodsoorzaak nummer één

In 2012 overleden bijna 141 duizend inwoners van Nederland. Hiervan stierf 30,8 procent (43 duizend) aan kanker. Hart- en vaatziekten waren verantwoordelijk voor 27,2 procent (38 duizend) van de overlijdens. De derde in de groep veel voorkomende doodsoorzaken zijn longziekten (10 procent, 14 duizend in 2012). Samen verklaren deze drie doodsoorzaken bijna 70 procent van de sterfte in Nederland.

Belangrijkste doodsoorzaken, 2012

Belangrijkste doodsoorzaken, 2012

Bij vrouwen hart- en vaatziekten belangrijkste doodsoorzaak

De sterfte aan kanker is toegenomen van 27 procent in 1997 tot bijna 31 procent in 2012. Bij mannen heeft deze ziekte in 2005 de rol van hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nummer één overgenomen. Vrouwen daarentegen overlijden nog steeds iets vaker aan hart- en vaatziekten.

Longkanker ook bij vrouwen meeste doden

Meer dan een kwart van de mannen die aan kanker sterven, gaat dood aan longkanker. Daarnaast overlijdt ruim 12 procent als gevolg van darmkanker en ruim 10 procent aan prostaatkanker. Sinds 2007 heeft longkanker ook bij vrouwen het hoogste aandeel in de totale kankersterfte (20,2 procent in 2012). In de laatste vijftien jaar is het aantal vrouwen overleden aan longkanker meer dan verdubbeld, van 1,9 duizend in 1997 tot 4 duizend in 2012. Borstkanker komt op de tweede plaats bij vrouwen, met bijna 16 procent van de kankersterfte, gevolgd door darmkanker met een aandeel van 13 procent.

Belangrijkste kankersterfte naar geslacht, 2012

Belangrijkste kankersterfte naar geslacht, 2012

Beroerte treft vooral vrouwen

In 2012 stierven 18 duizend mannen en 20 duizend vrouwen aan hart- en vaatziekten. Bij mannen is dat vooral door een hartinfarct (20 procent), bij vrouwen vooral door een beroerte (25 procent). Het aantal overledenen aan een acuut hartinfarct is in de afgelopen vijftien jaar meer dan gehalveerd, van ruim 14 duizend overledenen in 1997 naar 6 duizend in 2012. De sterfte door een beroerte daalde minder sterk, van 12,1 duizend in 1997 naar 8,5 duizend in 2012.

Vooral ouderen overlijden aan longziekte

In 2012 stierven bijna 15 duizend mensen aan een longziekte. Hiervan overleed bijna de helft aan de chronische longziekte COPD en ruim een derde aan longontsteking. Vooral oudere mensen overlijden aan een longziekte. Zo waren vier op de vijf vrouwen die overleden aan een longontsteking 80 jaar of ouder. 

Ruim 6 duizend sterfgevallen door niet-natuurlijke oorzaak

De meeste mensen overlijden door een ziekte. Minder dan 5 procent van de overledenen (6,3 duizend) overleed in 2012  door een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij mannen is dat vooral door zelfdoding, gevolgd door vallen en een verkeersongeval. Bij vrouwen is vallen de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak, gevolgd door zelfdoding.

Belangrijkste sterfte aan niet-natuurlijke dood naar geslacht, 2012

Belangrijkste sterfte aan niet-natuurlijke dood naar geslacht, 2012

Jan Hoogenboezem en Kim de Bruin

Bron: StatLine, Doodsoorzaken