Kanker nu doodsoorzaak nummer één

In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten. 

Overledenen aan kanker en hart- en vaatziekten in 2008*

2687g1

Meer sterfte aan kanker dan aan hart- en vaatziekten

Kanker is in 2008 voor het eerst de belangrijkste doodsoorzaak. In de eerste tien maanden van vorig jaar overleden 33,9 duizend mensen aan kanker, tegen 33,1 duizend aan een hart- of vaatziekte. Bij mannen is kanker al sinds 2005 de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen staat kanker nog op de tweede plaats, maar het verschil met hart- en vaatziekten neemt snel af.

Aandeel van kanker en hart- en vaatziekten in totale sterfte, 1970-2008

2687g2

Kanker bij 30 procent sterfgevallen

Dat kanker nu de belangrijkste doodsoorzaak is, komt vooraI door een sterke afname van de sterfte aan hart- en vaatziekten. Vooral sinds medio jaren tachtig is de kans om aan een hart- of vaatziekte te overlijden zeer sterk gedaald.

Tegelijkertijd is het aandeel van kanker gestaag toegenomen. In 1970 veroorzaakte kanker 23 procent van alle sterfgevallen en hart- en vaatziekten 45 procent. Inmiddels liggen beide aandelen rond 30 procent. 

Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten, 1970-2008 (gestandaardiseerd op bevolking 2007)

2687g3

Risico kankersterfte neemt wel af 

Hoewel door de vergrijzing het aantal sterfgevallen door kanker van jaar op jaar toeneemt, is het risico om door deze ziekte te overlijden sinds eind jaren tachtig gedaald. De daling is echter vooral bij mannen opgetreden. Bij vrouwen is de daling al lange tijd zeer bescheiden. Dit hangt vooral samen met de toename van longkanker bij vrouwen, die grotendeels wordt bepaald door het rookgedrag van enkele decennia geleden.

Sterfgevallen naar type kanker, januari-oktober 2008

2687g4

Longkanker meest frequent

Hoewel het aantal gevallen van longkanker bij mannen daalt, komt deze vorm van kanker bij hen veruit het vaakst voor. Op de tweede plaats, met een geleidelijk toenemend aantal sterfgevallen, volgt prostaatkanker. De toename van prostaatkanker hangt sterk samen met de vergrijzing van de bevolking.

Bij vrouwen neemt het aantal gevallen van longkanker toe. Door een gelijktijdige daling van de sterfte aan borstkanker, neemt longkanker bij vrouwen sinds 2007 de eerste plaats in. 

Jan Hoogenboezem en Joop Garssen

Bron:

StatLine, Overledenen naar doodsoorzaak en maand van overlijden in 2008*