Marokkanen minst vaak in ziekenhuis opgenomen voor kanker

In 2008 werden Marokkanen in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten. De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten deden zich voor bij Turken, gevolgd door Surinamers.

Marokkanen een derde minder opgenomen voor nieuwvormingen

In de totale bevolking tot 60 jaar vonden 12,2 opnamen per duizend personen plaats voor kanker en niet-kwaadaardige nieuwvormingen. Omdat het aantal ziekenhuisopnamen afhangt van geslacht en leeftijd en de leeftijdsverdeling van de verschillende herkomstgroepen niet hetzelfde is, is hiervoor gecorrigeerd.

Na correctie voor verschillen in leeftijdsopbouw lag het aantal ziekenhuisopnamen voor nieuwvormingen in 2008 onder Marokkanen een derde lager dan onder de totale bevolking.

Ziekenhuisopnamen voor nieuwvormingen, 2008

Ziekenhuisopnamen voor nieuwvormingen, 2008

In alle herkomstgroepen werden vrouwen vaker voor nieuwvormingen opgenomen dan mannen. Dit komt vooral door opnamen van vrouwen voor borstkanker en niet-kwaadaardige nieuwvormingen van de baarmoeder. De verschillen tussen de herkomstgroepen zijn door de jaren heen vrij constant gebleven.

Turken en Surinamers veel opgenomen voor hart- en vaatziekten

Het aantal opnamen voor hart- en vaatziekten lag onder Turken ruim 40 procent hoger dan in de totale bevolking. Ook Surinamers werden vaker voor hart- en vaatziekten opgenomen dan gemiddeld.

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten, 2008

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten, 2008

Het hogere aantal ziekenhuisopnamen bij Turken deed zich voor bij zowel mannen als vrouwen. Bij de Surinamers werden vooral de mannen vaker opgenomen.

Turkse en Surinaamse mannen werden vaker opgenomen voor hartinfarcten, andere ischemische hartziekten en angina pectoris. Bij Turkse vrouwen lag het aantal opnamen voor geleidings- en hartritmestoornissen hoger.

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

Verschillen in opnamen voor hart- en vaatziekten tussen herkomstgroepen vrij stabiel

Al sinds 1995 liggen de aantallen opnamen voor hart- en vaatziekten van Turken en Surinamers in de buurt van elkaar en hoger dan bij andere herkomstgroepen. Bij Marokkanen kwamen opnamen voor hart- en vaatziekten het minst voor. Zij werden in de periode 1995-2008 gemiddeld ruim 40 procent minder opgenomen dan Turken en Surinamers.

Janneke Ploemacher

Bron:
StatLine, Ziekenhuisopnamen; diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd