Relatie tussen sterftetrends op middelbare en hoge leeftijd. Is er sprake van sterfteselectie?

2-1-2006 11:15

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005