Kanker oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen

ziekenhuisbed achter deels doorschijnend gordijn
© Hollandse Hoogte / David Rozing
In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend sterfgevallen (30 procent) was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De doodsoorzaken verschillen sterk per leeftijdsgroep. In 2018 overleden minder dan 2 duizend mensen tussen 15 en 40 jaar, waarvan 44 procent aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding of moord. Bij personen tussen 40 en 80 jaar is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak, te weten 45 procent van de sterfgevallen. Vanaf 80 jaar is de sterfte aan hart- en vaatziekten het hoogst, en voor 5 procent van de overleden 85-plussers was in 2018 een val de doodsoorzaak.

Doodsoorzaken, 2018
 Doodsoorzaak (%)
Kanker30
Hart- en vaatziekten25
Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel13
Ziekten van de ademhalingsorganen9
Niet-natuurlijke doodsoorzaken6
Overige ziekten17

Meer mannen dan vrouwen overlijden aan kanker

Mannen sterven vaker aan kanker dan vrouwen. Vrouwen overlijden daarentegen vaker aan psychische stoornissen of ziekten van het zenuwstelsel, waaronder dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat vrouwen gemiddeld op latere leeftijd sterven dan mannen.

Doodsoorzaken, 2018
DoodsoorzakenMannenVrouwen
Kanker2525921368
Hart- en vaatziekten1825319516
Psychische stroornissen en ziekten van het zenuwstelsel748212535
Ziekten van de ademhalingsorganen67427296
Niet-natuurlijke doodsoorzaken43274300
Overige ziekten1245913826