Forse daling sterfte in 2004

In 2004 zijn bijna 137 duizend inwoners van Nederland overleden. Dat zijn er ruim 5 duizend minder dan in 2003. Deze daling houdt verband met het uitblijven van een griepgolf en met de relatief milde zomer.

Aantal sterfgevallen in Nederland

Aantal sterfgevallen in Nederland

Geen griepgolf

In 2004 is Nederland niet getroffen door een griepgolf, zoals in 2003. Vooral in de periode van medio februari tot eind april en in december lag het aantal overledenen in 2004 aanzienlijk lager dan in dezelfde periode in 2003.

Aantal sterfgevallen per week, januari-april en oktober-december, 2003 en 2004

Aantal sterfgevallen per week, januari-april en oktober-december, 2003 en 2004

De sterfte aan hart- en vaatziekten, longontsteking en COPD, doodsoorzaken die verband houden met griep, was in 2004 in genoemde perioden aanzienlijk lager dan in 2003. Overleden in 2004 tussen medio februari en eind april 10 duizend mensen aan hart- en vaatziekten en 2,1 duizend aan longontsteking en COPD, in 2003 waren dat er voor deze doodsoorzaken samen 1,6 duizend meer.
In december 2004 werden achthonderd minder sterfgevallen met deze doodsoorzaken geregistreerd dan in 2003. Door de uitloop van de in december 2003 begonnen griepgolf, was er alleen in januari 2004 sprake van een verhoogde sterfte ten opzichte van 2003.

Aantal sterfgevallen per week aan hart- en vaatziekten, longontsteking en COPD, 2003 en 2004

Aantal sterfgevallen per week aan hart-en vaatziekten, longontsteking en COPD, 2003 en 2004

Milde zomer

In de periode juni–september van 2004 zijn er 43,2 duizend personen overleden, ongeveer 1 600 minder dan in dezelfde periode van 2003. De sterfte was vooral begin juni, medio juli en medio september lager.

Maximale dagtemperatuur en totale sterfte naar week van overlijden, zomermaanden 2003 en 2004

Maximale dagtemperatuur en totale sterfte naar week van overlijden, zomermaanden 2003 en 2004

De maximale dagtemperatuur was in deze weken van 2004 gemiddeld bijna 7 graden lager dan in 2003. Het aantal overledenen vertoont dan ook een duidelijke samenhang met het verloop van de temperatuur.

Carel Harmsen en Jan Hoogenboezem

Bron: StatLine