Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:gewerkte uren
26 resultaten voor keyword:gewerkte uren

Pagina 1 van 2

Nederlandse economie groeit in 2023 gering met 0,1 procent

De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Dat is minder dan in de twee voorgaande jaren, toen de economie sterk herstelde van de coronapandemie in 2020.

Artikelen

Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?

Cijfers over de arbeidsduur van werkenden kunnen uiteenlopen vanwege het gebruik van verschillende definities, databronnen en verschillen in doelpopulaties. In dit artikel zijn de verschillende...

Publicaties

Prijs van arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012

Tussen 2012 en 2022 zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur in Nederland met 22,1 procent gestegen. Dit komt deels door veranderingen in de werknemerspopulatie. Gecorrigeerd hiervoor was de...

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Nederlandse economie groeit met 4,5 procent in 2022

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent; in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard.

Artikelen

Arbeidsproductiviteit Nederland lager na corona, in eurozone hoger

De arbeidsproductiviteit in Nederland was in het tweede kwartaal van 2022 1,4 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Meer dan de helft werkt voltijds

Iets meer dan de helft van de werkenden had in 2019 een werkweek van 35 uur of meer. Zo’n 8 procent werkte gemiddeld meer dan 40 uur per week.

Artikelen

Groei bbp vooral door toename aantal gewerkte uren

In 2018 was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) 9,3 procent groter dan in 2008.

Artikelen

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Havisten verdienen het meest. Vakkenvuller populairste bijbaan.

Artikelen

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen.

Artikelen

Ruim een half miljoen mensen heeft twee banen

In 2012 is het aantal personen binnen de werkzame beroepsbevolking met twee banen licht toegenomen tot 544 duizend. Personen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer dan degenen met...

Artikelen

Een nieuwe loonkostenstatistiek: de prijs van arbeid

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Artikelen

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Werkgelegenheid zorg groeit spectaculair

In de afgelopen tien jaar groeide het aantal banen in de zorg met 385 duizend. Het totaal aantal banen in Nederland nam toe met 515 duizend.

Artikelen

Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche.

Cijfers

Student verdient gemiddeld ruim 5 duizend euro per jaar bij

Studenten in het hoger onderwijs verdienden in 2008 gemiddeld 5 250 euro met een bijbaan of via een eigen bedrijf.

Artikelen

Bijstellingen Nationale rekeningen 2009

Cijfers van het CBS over de economische groei worden regelmatig bijgesteld. Het streven daarbij is een zo volledig mogelijke eerste raming van de economische groei te maken, zodat de bijstellingen...

Artikelen

Gewerkte uren

Gewerkte uren

Artikelen