Ruim een half miljoen mensen heeft twee banen

Op 2 oktober 2014 is de tweede grafiek uit dit artikel aangepast. De gegevens over het aantal gewerkte uren in de tweede baan zijn in de nieuwe grafiek verbeterd.

In 2012 is het aantal personen binnen de werkzame beroepsbevolking met twee banen licht toegenomen tot 544 duizend. Personen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer dan degenen met één baan.

Iets meer personen met twee banen in 2012

Sinds 2002 is in de werkzame beroepsbevolking het aantal personen met een tweede baan naast de hoofdbaan toegenomen. De sterkste ontwikkeling deed zich voor tussen 2002 en 2008. Het aantal personen met twee banen nam toen met ruim 150 duizend personen toe van 407 naar 559 duizend. Relatief gezien deed de sterkste toename zich voor bij degenen die naast een hoofdbaan als werknemer zelfstandige waren.

Na 2008 is het aantal personen met twee banen nog maar weinig veranderd. Van 2008 tot 2011 is het aantal jaarlijks met ongeveer 10 duizend afgenomen. In 2012 deed zich weer een lichte toename van 12 duizend personen voor.

Aantal personen in de werkzame beroepsbevolking met een tweede baan

Aantal personen in de werkzame beroepsbevolking met een tweede baan

Minste uren bij twee banen in loondienst

Personen die één baan hebben, werkten in 2012 gemiddeld 34,1 uur per week. Personen met twee banen werkten gemiddeld iets meer, namelijk 36,3 uur per week. Voor wie in een van de banen als zelfstandige actief is, duurde de gemiddelde werkweek nog iets langer. Twee banen als werknemer levert met 31,8 uur gemiddeld de kortste werkweek op. Dit komt mede doordat veel jongeren twee banen in loondienst combineren en zij gemiddeld minder uren werken.

Gemiddelde arbeidsduur per baan naar combinaties van banen, 2012

arbeidsduren eerste en tweede baan

Jongeren meestal alleen als werknemer aan de slag

Jongeren combineren relatief vaak twee banen. Van de 15- tot 25-jarigen die ten minste twaalf uur per week werken, heeft ruim 12 procent twee banen. Bij de overige leeftijdsgroepen ligt dat aandeel tussen de 6 en ruim 7 procent. Jongeren combineren vooral twee banen in loondienst. Ruim acht op de tien jongeren die twee banen hebben, doen dit. De 55- tot 65-jarigen combineren vaker dan andere leeftijdsgroepen twee banen als zelfstandige.

Combinatie van banen naar leeftijd, 2012

Combinatie van banen naar leeftijd, 2012

Godelief Mars en Hendrika Lautenbach

Bronnen: