Werkgelegenheid bij musea, 2015-2017

In deze tabel is voor de jaren 2015-2017 de ontwikkeling te zien van de werkgelegenheid binnen musea.
De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën: organisaties met minder dan 3 vte aan werkzame personen en vrijwilligers, organisaties met 3 tot 5 vte, organisaties met 5 tot 10 vte, organisaties met 10 tot 30 vte en organisaties met meer dan 30 vte. De gegevens voor deze tabel zijn verkregen op basis van enquêtering door het CBS en de Museumvereniging. De gegevens van musea die de vragenlijst van de Museumvereniging hebben ingevuld, worden door deze brancheorganisatie aan het CBS verstrekt. Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van de Boekmanstichting.