Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

© Hollandse Hoogte
Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen, van de hoogst opgeleiden (wo, master, doctor) is dat 58 procent. Een vrijwilliger met basisonderwijs als hoogst genoten opleiding steekt daarentegen meer tijd in het vrijwilligerswerk (6,7 uur) dan iemand met een wo-master of doctortitel (3,7 uur). Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/9dc689cc44b548fba37026bec47ebb34]

Doet aan vrijwilligerswerk, 2017
 2017 (%)
Wo, master, doctor58,2
Hbo, wo bachelor58,9
Mbo-2, -3, -4, havo, vwo49,6
Vmbo, avo onderbouw, mbo-140,9
Basisonderwijs30,5

Uren per week per vrijwilliger, 2017
 2017 (uren)
Wo, master, doctor3,7
Hbo, wo bachelor3,9
Mbo-2, -3, -4, havo, vwo4,5
Vmbo, avo onderbouw, mbo-15
Basisonderwijs6,7

Jaarlijks ondervraagt het CBS mensen van 15 jaar of ouder over hun deelname aan vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar. Dit is onderdeel van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. In 2017 zijn vragen toegevoegd over de frequentie van het vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang men actief is, de tevredenheid en de motieven.

Klussen populair bij laagst opgeleiden, besturen bij hoogst opgeleiden

Activiteiten organiseren is bij zowel de hoogst als de laagst opgeleiden de populairste vorm van vrijwilligerswerk. Bij de laagst opgeleiden komt klussen op de tweede plaats, bij de hoogst opgeleiden is dat bestuurswerk.

Activiteiten vrijwilligers, 2017
 Wo, master, doctor (%)Basisonderwijs (%)
Activiteiten organiseren58,141,7
Bestuur42,78,3
Training/scholing22,28,8
Administratie21,75,4
Klussen16,528,9
Collecteren15,77,8
Vervoer bieden14,16,8
Iets anders27,242,9

Leuk vinden en iets voor een ander doen meest voorkomende motieven

Vrijwilligers hebben ook aangegeven waarom zij vrijwilligerswerk doen. Daarbij konden ze meerdere opties aankruisen. Bij de laagst opgeleiden was het meest genoemde motief dat zij vrijwilligerswerk leuk vonden. Bij de hoogst opgeleiden stond dit op de tweede plaats. Zij noemden het meest dat ze iets voor een ander wilden doen. Dit stond op de tweede plaats bij de laagst opgeleiden. Voor beide groepen is meer kans krijgen op een baan het minst genoemde motief. De laagst opgeleiden geven hun vrijwilligerswerk een 7,8. De hoogst opgeleiden zitten daar onder met een 7,5.

Motieven om vrijwilligerswerk te doen, 2017
 Wo, master, doctor (%)Basisonderwijs (%)
Voor een ander te doen60,139,5
Leuk vinden57,749,8
Een plicht vinden39,316,1
Zinvolle tijdsbesteding36,927,8
Sociale contacten26,231,2
Nieuwe dingen leren17,819,5
Meer kans op een baan7,27,3
Andere reden5,99,8

Van de hoogst opgeleiden met vrijwilligerswerk verwacht 82 procent dit over een jaar nog te doen. Van de laagst opgeleiden geeft 63 procent dit aan.

Vrijwilligers die verwachten over een jaar nog actief te zijn, 2017
 2017 (%)
Wo, master, doctor81,6
Hbo, wo bachelor76,1
Mbo-2, -3, -4, havo, vwo74,8
Vmbo, avo onderbouw, mbo172,2
Basisonderwijs62,9