Een nieuwe loonkostenstatistiek: de prijs van arbeid

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012