Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017

In deze tabel is voor de jaren 2011-2017 de ontwikkeling te zien van de werkgelegenheid binnen organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben.
De gegevens voor deze tabel zijn verkregen op basis van jaarlijkse enquêtering door CBS, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). In het kader van de beschrijving van de werkgelegenheid is gespecificeerd naar de aard van het dienstverband van de werkzame personen en naar het aantal vte's dat zij voor hun rekening nemen. De peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli). Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van de Boekmanstichting.