Maandcijfers gewerkte uren EBB

Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.
De maandcijfers over gewerkte uren in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Met uitzondering van de maandelijkse cijfers over het aantal werkenden en het aantal werklozen, worden EBB-uitkomsten vanwege de steekproef marges doorgaans per kwartaal of jaar gepubliceerd.