Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:gescheiden
44 resultaten voor keyword:gescheiden

Pagina 1 van 2

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

hoe ver wonen gescheiden ouders van elkaar en welke motieven spelen een rol in de keuze waar te wonen

Publicaties

Meeste ouders wonen na scheiding niet ver van elkaar

Drie kwart van de ouders woonde drie jaar na de scheiding minder dan 10 kilometer bij elkaar vandaan. Vier op de tien bleven op maximaal 2 kilometer wonen. Met kinderen in de basisschoolleeftijd is...

Artikelen

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

Hoe ver wonen gescheiden ouders uit elkaar en welke factoren spelen daarbij een rol?

Artikelen

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Publicaties

Zonder partner vaak sterk eenzaam

In 2017 ervoer 7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid. Het ontbreken van een partner is daarbij van belang

Artikelen

Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere...

Artikelen

Minder vrouwen krijgen alimentatie, bedragen nemen iets af

Een vrouw die in 2013 is gescheiden en recht had op alimentatie, kreeg een bedrag van gemiddeld 980 euro per maand. Deze partneralimentatie is sinds 2009 licht gedaald. In de periode 2001-2009 nam de...

Artikelen

Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een...

Artikelen

Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

Kinderen van ouders die jong zijn getrouwd, gaan vaak op jonge leeftijd samenwonen. Ook een scheiding van de ouders zorgt ervoor dat zij eerder gaan samenwonen.

Artikelen

Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

De leeftijd bij eerste samenwonen is gerelateerd aan de huwelijksleeftijd van de ouders. Ook andere factoren spelen een rol bij de timing van het samenwonen. Zo gaan kinderen na een scheiding van de...

Artikelen

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2012

Artikelen

Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen.

Artikelen

Aandeel gescheiden 65-plussers per gemeente, 2010

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers. Daarmee behoorde 15 procent van de totale bevolking tot deze leeftijdscategorie. De verschillen in...

Artikelen

Echtscheidingen in eeuw vertienvoudigd

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Echtscheidingen waren vroeger nog uitzonderlijk, maar in de decennia die volgden veranderde dit snel. Sinds het begin van de vorige eeuw nam het aantal scheidingen...

Artikelen

Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Na een verandering in burgerlijke staat zijn er duidelijke verschillen in welzijnsbeleving. Pasgetrouwden zijn gelukkiger dan personen van wie de burgerlijke staat...

Artikelen

Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die...

Artikelen

Opbrengst rioolheffing in tien jaar verdubbeld

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten...

Artikelen

Minder huishoudelijk afval en meer plastic ingezameld

In 2009 hebben de Nederlandse gemeenten per inwoner 556 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 1 procent minder dan in 2008.

Artikelen

Gescheiden inzameling van kunststofafval neemt fors toe

De hoeveelheid kunststofafval die gescheiden wordt ingezameld is toegenomen van 6 miljoen kilogram in 2006 tot 13 miljoen kilogram in 2008 Dat is meer dan een verdubbeling.

Artikelen

Drie kwart jongeren wil trouwen

In de eerste negen maanden van 2009 zijn er minder huwelijken gesloten dan een jaar eerder.

Artikelen

De geografische dimensie van partnerkeuze

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. De meeste mensen kiezen ‘ruimtelijk homogame’ partners: ze vinden een partner in hun omgeving. Dit artikel beschrijft in welke mate Nederlanders een...

Artikelen

Laagste aantal zelfdodingen sinds 1975

In 2007 hebben 1 353 mensen een einde gemaakt aan hun leven. Het aantal zelfdodingen is daarmee sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Artikelen