Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:gescheiden
45 resultaten voor keyword:gescheiden

Pagina 1 van 2

Artikelen

Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

Kinderen van ouders die jong zijn getrouwd, gaan vaak op jonge leeftijd samenwonen. Ook een scheiding van de ouders zorgt ervoor dat zij eerder gaan samenwonen.

Artikelen

Echtscheidingen in eeuw vertienvoudigd

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Echtscheidingen waren vroeger nog uitzonderlijk, maar in de decennia die volgden veranderde dit snel. Sinds het begin van de vorige eeuw nam het aantal scheidingen...

Artikelen

Minder vrouwen krijgen alimentatie, bedragen nemen iets af

Een vrouw die in 2013 is gescheiden en recht had op alimentatie, kreeg een bedrag van gemiddeld 980 euro per maand. Deze partneralimentatie is sinds 2009 licht gedaald. In de periode 2001-2009 nam de...

Artikelen
Artikelen

Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die...

Artikelen

Samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002

Maatwerktabel over de samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002. Opdrachtgever: Juist! meesterfiscalisten.

Cijfers

Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere...

Artikelen

Zonder partner vaak sterk eenzaam

In 2017 ervoer 7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid. Het ontbreken van een partner is daarbij van belang

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

De leeftijd bij eerste samenwonen is gerelateerd aan de huwelijksleeftijd van de ouders. Ook andere factoren spelen een rol bij de timing van het samenwonen. Zo gaan kinderen na een scheiding van de...

Artikelen
Artikelen

Opbrengst rioolheffing in tien jaar verdubbeld

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten...

Artikelen
Artikelen

Gescheiden inzameling van kunststofafval neemt fors toe

De hoeveelheid kunststofafval die gescheiden wordt ingezameld is toegenomen van 6 miljoen kilogram in 2006 tot 13 miljoen kilogram in 2008 Dat is meer dan een verdubbeling.

Artikelen

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

Hoe ver wonen gescheiden ouders uit elkaar en welke factoren spelen daarbij een rol?

Artikelen

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aandeel gescheiden 65-plussers per gemeente, 2010

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers. Daarmee behoorde 15 procent van de totale bevolking tot deze leeftijdscategorie. De verschillen in...

Artikelen

Drie kwart jongeren wil trouwen

In de eerste negen maanden van 2009 zijn er minder huwelijken gesloten dan een jaar eerder.

Artikelen