Minder vrouwen krijgen alimentatie, bedragen nemen iets af

Eén op de zes vrouwen die in 2013 is gescheiden, kreeg alimentatie toegekend. Gemiddeld ging het om een bedrag van 980 euro per maand. Deze partneralimentatie is sinds 2009 licht gedaald. In de periode 2001-2009 nam de partneralimentatie nog elk jaar sterk toe. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Een op de zes gescheiden vrouwen krijgt alimentatie

In 2013 heeft de rechter 35,2 duizend echtscheidingszaken afgehandeld, een toename van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij 16 procent van deze zaken werd daarbij alimentatie toegewezen aan de vrouw. In 2001 kreeg nog bijna 18 procent van de vrouwen alimentatie, in 2007 nog 20 procent. De daling van het percentage vrouwen dat alimentatie krijgt, hangt mogelijk samen met de toenemende financiële zelfstandigheid van vrouwen. Bij 1 procent van de echtscheidingen wordt alimentatie toegewezen aan de man.

Partneralimentatie (gemiddelde) in euro's

Partneralimentatie (gemiddelde) in euro's

Lichte daling na sterke toename

In 2001 was de gemiddelde partneralimentatie 715 euro per maand. Daarna nam het bedrag toe tot 1 035 euro in 2009. Na 2009 is het door de rechter vastgestelde bedrag weer iets afgenomen. In 2013 ging het gemiddeld om 980 euro per maand.

Bijna een op de vijf  vrouwen krijgt 1 600 euro of meer alimentatie per maand

De alimentatiebedragen kunnen flink uiteenlopen, afhankelijk van de behoefte aan alimentatie van de vrouw en de draagkracht van de alimentatieplichtige man. Ongeveer één op de drie vrouwen kreeg per maand 400 euro of minder en bijna één op de vijf kreeg 1 600 euro of meer per maand.

Procentuele verdeling maandelijkse partneralimentatie 2013

Procentuele verdeling maandelijkse partneralimentatie 2013

Bron: StatLine, Beëindigde echtscheidingsprocedures; maandelijkse partneralimentatie