De geografische dimensie van partnerkeuze

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. De meeste mensen kiezen ‘ruimtelijk homogame’ partners: ze vinden een partner in hun omgeving. Dit artikel beschrijft in welke mate Nederlanders een samenwoonpartner kiezen die in de buurt woont. Mensen met een hoge sociaaleconomische status vinden hun partners verder weg dan mensen met een lage sociaaleconomische status. Andere kenmerken die samenhangen met een partner op grotere afstand zijn een hogere leeftijd, alleenwonen en gescheiden zijn. Regionale verschillen in ruimtelijke homogamie lijken te duiden op regionale culturele verschillen, waarbij de kortste afstanden worden gevonden in hechte gemeenschappen met een specifieke religie en/of dialect. Auteurs: Karen Haandrikman, Carel Harmsen, Leo van Wissen en Inge Hutter