Drie kwart jongeren wil trouwen

  • 72 duizend huwelijken in 2009
  • Negen op de tien jongeren verwachten samen te gaan wonen
  • Aandeel ongetrouwde ouders neemt toe
  • Meer alleenstaanden en eenoudergezinnen
  • Helft van de exen heeft eerste jaar redelijk tot goed contact
  • Latrelatie in trek bij gescheiden vrouwen, veertigers en vijftigers

Dit zijn enkele uitkomsten uit de vandaag verschenen CBS-publicatie “Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw”.

In de eerste negen maanden van 2009 zijn er minder huwelijken gesloten dan een jaar eerder. Over heel 2009 gerekend zal het aantal huwelijken uitkomen op ongeveer 72 duizend. Dat zijn er 3,5 duizend minder dan in 2008. Deze afname hangt samen met de economische crisis.

Onder jongeren blijkt het huwelijk nog steeds in trek: drie kwart wil uiteindelijk trouwen. Voor vrijwel alle jongeren is een relatie het ideaal. Negen op de tien verwachten te gaan samenwonen. Van de mannen rond de dertig heeft 90 procent ervaring met samenwonen of plannen daartoe; onder vrouwen is dat 80 procent.

Van de jonge ongehuwde samenwoners wil, net als in 2003,  twee derde trouwen, maar zij schuiven het huwelijk steeds meer voor zich uit. Daarmee neemt het aandeel ongetrouwde ouders toe. Onder dertigers steeg dit het afgelopen decennium van 8 naar 22 procent. Van de eerste kinderen wordt de helft buiten het huwelijk geboren.

Mede doordat relaties vaker uitlopen op een (echt)scheiding, is het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen de afgelopen jaren fors toegenomen, vooral onder dertigers en veertigers. Voor ruim een kwart is de belangrijkste reden om uit elkaar te gaan dat iemand anders in het spel is. Twee op de tien vrouwen noemen verslavingsproblemen of geweld als reden. Dit in tegenstelling tot mannen die deze redenen bijna niet noemden.

In het eerste jaar na een scheiding heeft de helft van de ex-partners redelijk tot goed contact met elkaar. Waren er geen kinderen bij de scheiding betrokken, dan heeft een derde van de ex-partners geen contact meer. Waren er wel kinderen, dan geldt dit voor een vijfde. Het contact is dan in een op de drie gevallen slecht.

Van de gescheiden vrouwen heeft of wil een derde een latrelatie. De aanwezigheid van kinderen en hun mogelijke reactie op de nieuwe partners spelen een rol in deze keuze. Van de ongehuwde vijftigers heeft of wil ruim een kwart een latrelatie. Van de mensen met een latrelatie blijkt ruim de helft regelmatig bij elkaar te wonen, meestal een of twee dagen per week.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief grafiek.