Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

Kinderen van ouders die jong zijn getrouwd, gaan vaak op jonge leeftijd samenwonen. Ook een scheiding van de ouders zorgt ervoor dat zij eerder gaan samenwonen.

Kinderen van jong getrouwde ouders gaan vaak jong samenwonen

Kinderen van ouders die relatief jong zijn getrouwd, gaan vaak op jonge leeftijd samenwonen. Is een ouder relatief laat getrouwd, dan ligt de samenwoonleeftijd beduidend hoger. Voor mannen en vrouwen zijn de patronen gelijk, maar mannen gaan wel gemiddeld twee jaar later voor het eerst samenwonen.

Kinderen gaan gemiddeld een half jaar later samenwonen dan de leeftijd waarop hun ouders destijds gingen trouwen.

Leeftijd bij eerste samenwonen naar huwelijksleeftijd van de ouders

Leeftijd bij eerste samenwonen naar huwelijksleeftijd van de ouders

Na scheiding ouders op jongere leeftijd samenwonen

Kinderen van wie de ouders zijn gescheiden, gaan vaak op jongere leeftijd samenwonen dan kinderen die geen scheiding hebben meegemaakt. Dochters van gescheiden ouders doen dit gemiddeld op 22,3-jarige leeftijd, zonen zijn gemiddeld twee jaar ouder. Ondanks het feit dat zij sneller gaan samenwonen, trouwen kinderen van gescheiden ouders minder vaak. Als ze trouwen, zijn ze bovendien gemiddeld ouder.

Gemiddelde leeftijd bij eerste samenwonen, na een scheiding van de ouders

Gemiddelde leeftijd bij eerste samenwonen, na een scheiding van de ouders

Hoger opgeleide vrouwen gaan later samenwonen

De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw voor het eerst gaat samenwonen, neemt enigszins toe met het opleidingsniveau. Laagopgeleide vrouwen waren gemiddeld 22,2 jaar, middelbaaropgeleiden 23,0 jaar en hoger opgeleiden 23,5 jaar. Bij mannen is de relatie tussen opleidingsniveau en leeftijd bij samenwonen zwakker.

Gemiddelde leeftijd bij eerste samenwonen, naar geslacht en opleidingsniveau

Gemiddelde leeftijd bij eerste samenwonen, naar geslacht en opleidingsniveau

Carel Harmsen, Elma Wobma en Ruben van Gaalen

Bron: Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen (Bevolkingstrends)