Gescheiden inzameling van kunststofafval neemt fors toe

De hoeveelheid kunststofafval die gescheiden wordt ingezameld is toegenomen van 6 miljoen kilogram in 2006 tot 13 miljoen kilogram in 2008  Dat is meer dan een verdubbeling.

De hoeveelheid kunststof in het huishoudelijk restafval wordt geraamd op 750 miljoen kilo (2008). Dat betekent dat in 2008 slechts 1,7 procent van het totaal aan kunststoffen in het huishoudelijk afval gescheiden is ingezameld.

De toename van de gescheiden inzameling van kunststofafval is mede het gevolg van lokale publiekscampagnes om kunststof te scheiden van het overige afval en van de betere inzamelingsfaciliteiten. In 2009 is een grootschalige landelijke campagne gestart om de inzameling van kunststofafval verder te stimuleren.

Gescheiden inzameling van kunststofafval

Gescheiden inzameling van kunststofafval

Kees Baldé

Bron: StatLine, Gemeentelijk afvalstoffen