Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen

Dit is een gecorrigeerde versie van een eerder gepubliceerd bericht. Ondanks alle zorgvuldigheid is er een fout geconstateerd in de weging van de Gezondheidsenquête 2014. Op 18 januari 2016 zijn de cijfers in onderstaand bericht daarom gecorrigeerd.

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere vrouwen vanaf 65 jaar voelden zich vaker somber of zaten vaker in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het percentage mensen met psychische klachten is al jaren stabiel. Dit meldt CBS op basis van de Gezondheidsenquête.

Psychische klachten vaker bij vrouwen

In 2014 gaf 13 procent van de vrouwen aan dat zij kampten met psychische klachten. Zij hadden bijvoorbeeld vaak sombere gevoelens of zij voelden zich erg zenuwachtig. Mannen gaven minder vaak aan dat zij zulke klachten hadden, bij hen ging het om 8 procent. Dat vrouwen vaker dan mannen psychische klachten hebben is bekend, en dat komt ook naar voren in het aantal behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ. Hoe het komt dat vrouwen vaker psychische klachten hebben is niet bekend.

Percentage mensen met psychische klachten naar leeftijd en geslacht, 2014

Meisjes en oudere vrouwen hebben vaker psychische klachten

Jongeren tussen de 12 en de 16 jaar hebben de beste psychische gezondheid: van hen had 1 op de 20 psychische klachten. Bij de leeftijdsgroep daarboven, de 16-20-jarigen, lag het aandeel met psychische klachten veel hoger, vooral bij meisjes. Bij deze leeftijdscategorie is het verschil tussen de seksen het grootst: ruim twee keer zoveel meisjes als jongens hebben psychische klachten.

Ook bij de ouderen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Van de mannen van 75 jaar of ouder gaf bijvoorbeeld 9 procent aan dat ze psychische klachten hadden, van de vrouwen in die leeftijdscategorie was dat 16 procent. Dit verschil komt deels doordat oudere vrouwen vaker dan mannen hun partner verliezen door sterfte en dan alleen achterblijven. Alleenstaanden en vooral mensen die hun partner hebben verloren zijn veel minder gelukkig en tevreden en kampen vaker met psychische klachten dan mensen met een partner.

Maar ook als rekening wordt gehouden met de grote hoeveelheid weduwen onder de vrouwen van 75 jaar of ouder, dan blijken zij vaker sombere of angstige gevoelens te hebben dan mannen van 75 jaar of ouder.

Twee keer zoveel psychische klachten bij gescheiden en verweduwde mensen

Weduwen en weduwnaars hadden een minder goede psychische gezondheid, en dat gold ook voor mensen die door scheiding hun partner zijn verloren. Onder hen die gescheiden zijn of verweduwd voelden zich twee keer zoveel mensen niet gelukkig, zenuwachtig, of somber als onder mensen die getrouwd zijn.

Percentage mensen met psychische klachten naar burgerlijke staat en geslacht, 2014