Laagste aantal zelfdodingen sinds 1975

In 2007 hebben 1 353 mensen een einde gemaakt aan hun leven. Het aantal zelfdodingen is daarmee sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Het is het laagste aantal dat sinds 1975 is waargenomen. 

Zelfdodingen

Zelfdodingen

Opvallende afname

Het aantal zelfdodingen lag in 2007 ruim 11 procent lager dan in 2006, toen 1 524 zelfdodingen plaatsvonden. De afname in 2007 is opvallend omdat het aantal zelfdodingen al lange tijd rond de 1 500 gevallen per jaar schommelt. De daling was onder vrouwen (14 procent) sterker dan onder mannen (10 procent). In drie op de tien gevallen is het een vrouw die zich van het leven heeft beroofd.

Op vrijwel alle leeftijden minder zelfdoding

De afname van het aantal zelfdodingen deed zich in alle leeftijdsgroepen voor, uitgezonderd de zestigers. De meeste gevallen van zelfdoding doen zich voor op middelbare leeftijd. Op jongere leeftijd heeft zelfdoding echter een veel groter aandeel in de totale sterfte. Een op de vijf sterfgevallen onder twintigers is het gevolg van zelfdoding.

Zelfdodingen naar leeftijd

Zelfdodingen naar leeftijd

Relatief vaak gescheiden of verweduwd

Zelfdoding komt vaker voor bij mensen die nooit gehuwd, verweduwd of gescheiden zijn dan bij gehuwden. Onder gescheiden mannen kwam zelfdoding het meest voor (38 per 100 duizend). Onder gehuwde vrouwen het minst (3 per 100 duizend). De daling van het aantal zelfdodingen was het sterkst bij weduwnaars, van 47 per 100 duizend personen in 2006 naar 37 per 100 duizend in 2007.

Zelfdodingen naar pleegwijze

Zelfdodingen naar pleegwijze

Meer mannen voor trein

De meest toegepaste wijze om zich van het leven te beroven is nog steeds ophangen, wurgen of verstikken. Dit aantal is wel sterk gedaald ten opzichte van 2006. Bijna de helft van de mannen die zich in 2007 ombrachten, deed dit door ophangen, wurgen of verstikken. Bij vrouwen was dit ruim een derde. Het aantal mensen dat voor een trein sprong nam iets toe, van 178 naar 187. Daarbij is er een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. Het aantal mannen dat voor een trein sprong steeg vrij sterk, van 117 naar 142, terwijl het aantal vrouwen daalde van 61 naar 45.

Jan Hoogenboezem en Joop Garssen

Bron: StatLine, Doodsoorzaken, niet-natuurlijke dood