Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die minstens 5 jaar geleden verweduwden, scheidden of trouwden, weer dicht bij het gemiddelde te liggen.

Na verloop van tijd weer net zo gelukkig

In 2009 waren ongeveer negen op de tien Nederlanders van 20 jaar en ouder gelukkig of tevreden met hun leven. Onder mensen die kort geleden hun partner hebben verloren ligt dit aandeel beduidend lager. Van hen zijn zeven op de tien tevreden of gelukkig. Bij verweduwden van wie de partner 5 of meer jaar geleden overleed, ligt dit aandeel weer hoger, op bijna 85 procent.

Datzelfde beeld geldt ook voor mensen die een scheiding meemaken. Het duurt dus al snel 5 jaar voordat het aandeel verweduwden en gescheiden mensen dat tevreden of gelukkig is, weer op het gemiddelde niveau van de hele bevolking zit. Vrouwen hebben daar overigens meer tijd voor nodig dan mannen.

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar burgerlijke staat op diverse tijdstippen, 2001/2008

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar burgerlijke staat op diverse tijdstippen, 2001/2008

Huwelijksgeluk slijt

Het aandeel gelukkigen onder getrouwde mensen is het grootst in het jaar na het huwelijk, namelijk 95 procent. Daarna neemt dat geleidelijk af tot uiteindelijk het niveau van mensen die geen verandering in burgerlijke staat hebben meegemaakt. Dat geldt voor mensen die al 5 jaar getrouwd zijn. Het algemene beeld is dus dat de meeste mensen zich in de loop van de tijd aanpassen aan de omstandigheden en vaak weer net zo tevreden en gelukkig worden als voorheen.

Aandeel 20-plussers dat gelukkig is naar burgerlijke staat op diverse tijdstippen, 2001/2008

Aandeel 20-plussers dat gelukkig is naar burgerlijke staat op diverse tijdstippen, 2001/2008

Marleen Wingen en Tineke de Jonge

Bron: Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn, Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010