Minder huishoudelijk afval en meer plastic ingezameld

In 2009 hebben de Nederlandse gemeenten per inwoner 556 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 1 procent minder dan in 2008.

Inwoners leverden bijna de helft van het afval gescheiden aan. De inzameldiensten haalden per inwoner 81 kilogram groente-, fruit- en tuinafval op; 3 procent meer dan in 2008. De inzameling van oud papier en karton liep daarentegen met 3 procent terug tot 66 kilogram per inwoner.

Sinds 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht kunststof verpakkingsafval gescheiden in te zamelen. Vooruitlopend daarop zijn veel gemeenten eind vorig jaar begonnen met die inzameling. Hierdoor werd in 2009 al 1,8 kilogram kunststof verpakkingsafval per inwoner gescheiden ingezameld. Dat is ruim drie maal zo veel als het jaar daarvoor.

Huishoudelijk afval, 2009

Huishoudelijk afval, 2009

Harrie Meeuwissen

Bron: StatLine, Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden