Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen. Dit verschil is het grootst bij getrouwde jonge senioren. Gescheiden mannen die vertrekken hebben juist minder vermogen dan gescheiden mannen die in Nederland blijven.

Meeste oudere emigranten zijn vijftiger of zestiger

Het aantal Nederlandse emigranten van 50 jaar of ouder is na de millenniumwisseling gestaag toegenomen. Negen op de tien zijn vijftiger of zestiger; 70-plussers emigreren nauwelijks. Tussen 2000 en 2010 vertrokken in totaal ruim 56 duizend vijftigers en zestigers die in Nederland zijn geboren naar het buitenland. De terugkeer ligt met 31 duizend een stuk lager, waarmee Nederland een continu vertreksaldo van jonge senioren heeft.

Vermogen geëmigreerde 50-69-jarigen bijna 10 procent groter

In 2008 lag het totale vermogen van het huishouden van 50-69-jarige emigranten bijna 10 procent hoger dan dat van even oude blijvers.

De jonge senioren die vertrekken bezitten op vrijwel alle fronten gemiddeld meer. Vooral de gemiddelde waarde van het aandelenbezit ligt bij de emigranten opvallend hoger. Daarnaast is de waarde van onroerende zaken exclusief de eigen woning bijna dubbel zo hoog. Wellicht heeft dit te maken met het bezit van woningen in het buitenland. Overigens ligt de gemiddelde schuld van emigranten ook hoger dan die van blijvers.

Vermogen van oudere emigranten en blijvers

Vermogen van oudere emigranten en blijvers

Gescheiden oudere man die emigreert vaak minder vermogend

Niet alle oudere emigranten zijn vermogender dan de blijvers. De burgerlijke staat brengt opvallende verschillen met zich mee. Zo hebben getrouwde 50-69-jarige mannen die emigreren meer vermogen dan getrouwde mannen van gelijke leeftijd die in Nederland blijven.

Bij ongetrouwde, gescheiden of verweduwde mannen is het beeld juist andersom. In deze groep zijn de emigranten juist minder vermogend dan de mannen die in Nederland blijven. Geëmigreerde weduwen en gescheiden vrouwen van 50-69 jaar staan er financieel juist beter voor dan de weduwen en gescheiden vrouwen die in Nederland blijven.

Verschil in vermogen van oudere emigranten versus blijvers naar burgerlijke staat

Verschil in vermogen van oudere emigranten versus blijvers naar burgerlijke staat

Jan Latten en Mieke Mateboer

Bron:

Vermogen van oudere emigranten en blijvers